Preuzimanja

Šifarnik indikacija i napomena

Šifarnik indikacija i napomena možete ažurirati nakon učitavanja novih šifarnika lekova („novafaktura_s_lekovi_*.xml“ i „EFSifarnik_*.xml“) koji se nalaze na portalu RFZO.

Poslednji aktuelni šifarnik možete preuzeti direktno OVDE (ažurirano 18.07.2023)

HeRC aplikacija – čitač zdravstvenih knjižica

Objavljen je novi program HeRC, koji ima svrhu da bude pokrenut na klijentskim računarima i služi za čitanje smart kartica i prenošenje tih podataka do servera Helianta.

Od 03.02.2021. (Heliant 7.3, revizija 49652) postoje dva načina rada herc aplikacije, stari način preko TCP porta 2911, a drugi direktno preko URL-a heliant aplikacije i web servisa na serveru.

Preporučeno je korišćenje novog načina pristupa Herc aplikacije Heliant serverima, čekiranjem opcije „Novi metod“ prilikom pokretanja .jar biblioteke.

 

Preuzimanje HeRC aplikacije

Šifarnik nomenklature imunizacije

Aktuelni šifarnik nomenklature imunizacije kao i odgovarajuće propratno korisničko uputstvo vezano za ažuriranje / administraciju vakcina i vakcinalnog kartona možete preuzeti na sledećim linkovima:

Admninistracija vakcina, Vakcinalni karton 1.0

Šifarnik nomenklature imunizacija.zip (15.01.2023.)

Napomena: .zip fajl nomenklature je potrebno raspakovati pre učitavanja .xml šifarnika

Preuzimanje uputstava za Heliant LIS modul / Uputstva za Infolab LIS