Heliant

Laboratorijski informacioni sistem

INFOLAB LIS laboratorijski informacioni sistem je softverski paket pravljen tako da istovremeno pokrije sve potrebe biohemijske, mikrobiološke i imunološke laboratorije, kao nezavisnog sistema, ali i da bude potpuno integrisan sa klinikama i ambulantama.

 • INFOLAB LIS na jednostavan način korisnicima omogućava efikasan rad i pruža potpunu kontrolu nad poslovnim procesima.
 • Sistem je povezan sa više od 100 različitih laboratorijskih uređaja i taj broj svakim danom sve više uvećavamo.
 • Mi laboratoriju posmatramo kao celinu i neprestano razvijamo u svim oblastima – biohemiju, imunologiju, genetiku, transfuziju…

Efikasnost

 • Obezbeđuje dvosmernu komunikaciju sa velikim brojem uređaja u laboratoriji.
 • Omogućava slanje zahteva na uređaje, kao i prijem rezultata sa njih.
 • Obezbeđuje elektronsku razmenu podataka sa eksternim sistemima.
 • Može da radi samostalno ili da se integriše sa postojećim informacionim sistemom zdravstvene ustanove.

Funkcionalnosti

 • Evidencija prijema uzoraka.
 • Generisanje jedinstvenog bar koda po uzorku, uz mogućnost štampanja nalepnica.
 • Slanje elektronskog uputa laboratorijskih analiza uređajima.
 • Prijem rezultata sa uređaja.
Zdravstveni informacioni sistem

Automatizacija

 • Automatska obrada pristiglih rezultata na osnovu definisianih procedura.
 • Definisanje više opsega referentnih vrednosti po analizi na osnovu jedinica mere , pola i starosti pacijenta.
 • Automatsko evidentiranje oznaka ukoliko je rezultat van opsega referentnih vrednosti.
 • Automatski prijem elektronskog uputa laboratorijskih analiza iz Heliant Health-a.
 • Automatsko slanje verifikovanih rezultata u Heliant Health.
 • Uvid u istoriju izmene rezultata u okviru uputa (rezultat, status, korisnik, vreme).
 • Verifikacija rezultata (pojedinačna, grupna, celokupna) u okviru uputa.
 • Uvid u istoriju izmene rezultata svake pojedinačne analize za pacijenta.

Okvirna statistika

114

Povezanih laboratorijskih uređaja

27

Ustanova