Heliant informacioni sistemi koriste se u više od 270 ustanova u zemlji i regionu.

Rezultat su petnaestogodišnjeg iskustva u razvoju i implementaciji softvera u oblasti zdravstva i finansija.

Naša rešenja objedinjuju i automatizuju sve poslovne procese korisnika, smanjuju troškove, povećavaju efikasnost i pružaju jasan uvid u sve aspekte poslovanja.

Zdravstveni informacioni sistem u kome radi više od 80% doktora u domovima zdravlja u Srbiji. Softver u čiji razvoj su uložene godine i o čijem održavanju brine veliki broj eksperata. Medicinski softver sa evropskim sertifikatom. Ispunjava sve kriterijume Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Poslovno informacioni sistem implementiran u više od 140 malih i srednjih preduzeća, zdravstvenih ustanova i opštinskih uprava. Projektovan da se prilagodi specifičnim potrebama korisnika, Moneo je integrisano rešenje koje korisnicima pruža potpunu kontrolu nad protokom podataka, sistematizuje poslovne procese i povećava produktivnost.

Softverski paket koji obezbeđuje jednostavan, automatizovan i efikasan rad laboratorije. Implementiran u više od 70 laboratorija i povezan sa više od 300 laboratorijskih uređaja. Puna integracija sa Heliant Health informacionim sistemom.

Fibi nudi kompletno rešenje, softver i usluge data inžinjeringa i analize.
BI rešenje za vizuelnu analitiku koji omogućava napredno i kompleksno izveštavanje i transformiše način na koji koristimo podatke.

Poslednje vesti:

Kompanija Heliant je nosilac EHDEN sertifikata

Kompanija "Heliant" dobila je EHDEN sertifikat i podržava stvaranje mreže zdravstvenih podataka u Evropi.   Kompanija „Heliant” je nedavno sertifikovana od strane evropskog konzorcijuma EHDEN (eng. European Health Data & Evidence Network) za mapiranje...

Automatsko generisanje izveštaja u Heliantu

  Kompanija „Heliant“ je razvila funkcionalnost koja olakšava rad lekarima na višim nivoima zdravstvene zaštite. Korisnicima Heliant informacionog sistema pružamo mogućnost da automatski generišu završni izveštaj na osnovu popunjenih polja tokom pregleda...

Heliant i Svetski dan srca: Modul Sale za kateterizaciju

  Svetski dan srca, koji se obeležava 29. septembra, ima za cilj da informiše ljude širom sveta o bolestima srca i krvnih sudova, kao i da podigne svest o značaju njihove prevencije. Svetska federacija za srce ističe negativan uticaj pušenja, nepravilne ishrane i...

Dr Srđan Marković: Utisci pacijenata o prvim telemedicinskim pregledima su odlični

  Specijalista interne medicine i gastroenterolog u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara na Odeljenju gastroenterologije i hepatologije, ass. dr sci. med. Srđan Marković, učestvuje u projektu „Telemedicina“, prvom digitalnom savetovalištu pacijenata u istoriji...

Telemedicina

Kompanija „Heliant“ je razvila digitalnu platformu za telemedicinski pregled putem koje lekar specijalista vrši beskontaktni pregled pacijenta u Heliant informacionom sistemu u zdravstvenoj ustanovi u kojoj radi. Onlajn platforma za telemedicinski pregled omogućava da...

Šta drugi kažu o nama:

Tehnologije koje koristimo