Partner za podatke i istraživanja u zdravstvu

Kompanija „Heliant“ je sertifikovana za mapiranje podataka na OMOP CDM

Kompanija „Heliant” je sertifikovan SME (eng. Small Medium Enterprise) od strane evropskog konzorcijuma EHDEN (eng. European Health Data & Evidence Network) za mapiranje zdravstvenih podataka iz različitih formata u standardizovan format OMOP CDM (eng. Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model).

EHDEN je evropski konzorcijum sačinjen od akademskih institucija i farmaceutske industrije i njegov cilj je stvaranje evropske mreže zdravstvenih podataka koji će se koristiti za zajedničke naučne i kliničke studije.

EHDEN mrežu čine:

– Data partneri​ – zdravstvene ustanove čiji se podaci transformišu u OMOP CDM format​
– Sertifikovana preduzeća​ (SME) – vrše transformaciju podataka u OMOP CDM format

Kompanija „Heliant” je izlistana u EHDEN katalogu kao sertifikovani pružalac usluge ETL (eng. extract, transform, load), tokom koje se podaci Data partnera uzimaju, prilagođavaju i učitavaju u oblik koji je spreman za kompleksne analize.

OHDSI alati (eng. Observational Health Data Sciences and Informatics) se koriste u ETL procesu za dokumentovanje skupova podataka, izradu ETL dizajna, mapiranje izvora šifarnika, procenu kvaliteta podataka, verifikaciju i digitalnu analizu. Kompanija „Heliant“ kao deo OHDSI zajednice aktivno učestvuje i u većem broju OHDSI radnih grupa.

Učestvovanje u EHDEN projektima omogućava Data partnerima pametnije upravljanje i korišćenje zdravstvenih podataka, priliku za razmenjivanje metodologije istraživanja i aktivno učestvovanje u otvorenoj nauci i saradnji sa institucijama i kompanijama u Evropi i svetu.

Data partneri sa kojima sarađujemo na EHDEN projektima:

Univerzitetski
klinički centar Srbije

dz-primorsko-gz

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Kliničko bolnički
centar Zvezdara

Javna ustanova
Bolnica Travnik

Univerzitetski
klinički centar Niš

Kliničko bolnički
centar Osijek

Klinički centar
Crne Gore

Kliničko bolnički
centar Sestre Milosrdnice

Ukoliko vam je potrebno mapiranje podatka ili želite da postanete EHDEN Data partner kontaktirajte nas.