Heliant

Poslovni informacioni sistem

Moneo je savremeni poslovni informacioni sistem namenjen kako preduzećima koja žele da ostvare značajna unapređenja poslovanja i velike uštede, tako i budžetskim korisnicima koji sada na raspolaganju imaju rešenje prilagođeno svim specifičnostima njihovog načina rada.

Promenite način na koji poslujete

 • Potpuna integrisanost poslovnih procesa korisnika
 • Detaljno izveštavanje i bolji protok informacija
 • Brže i lakše prilagođavanje zakonskim promenama
 • Informisano odlučivanje i planiranje

Rešenje koje odgovara vašim potrebama

 • Svi podaci se nalaze na jednom mestu
 • Eliminišete suvišne procese kroz automatizaciju
 • Funkcionalnosti birate u skladu sa vašim potrebama
 • Smanjujete mogučnost greške
 • Obezbeđujete veću transparentnost u radu
 • Jednoobrazan izgled i ponašanje svih delova sistema
 • Prebno je samo osnovno poznavanje rada na računaru – ne zahteva dodatnu obuku

Bezbedno i pouzdano

 • Pristup informacijama je ograničen pravima pristupa
 • Svaka akcija se evidentira prema korisniku, datumu i vremenu pristupa
 • Podaci su zaštićeni od brisanja
 • Backup podataka
Zdravstveni informacioni sistem

Integracija i podrška

 • Integracija sa Heliant Health zdravstvenim informacionim sistemom
 • Automatizovana razmena podataka sa eksternim sistemima i servisima
 • Tim konsultanata sa višegodišnjim iskustvom u implementaciji poslovno informacionih sistema
 • Pristup bazi znanja velikog broja korisnika

Okvirna statistika

100

Budžetskih ustanova

40

Privatnih i državnih apoteka

1 000

Korisnika informacionog sistema

50 000

Uspešno fakturisanih recepata

Pregled modula

Moneo