Zdravstveni informacioni sistem

Heliant Health zdravstveni informacioni sistem podržava sve interakcije između pacijenata i zdravstvene ustanove, unutar same zdravstvene ustanove i između zdravstvene ustanove i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Sa Heliant Health-om

Automatizujete medicinske i administrativne procedure u vašoj ustanovi

Povećavate efikasnost zaposlenih i smanjujete troškove

Centralizujete administraciju

Podacima pristupate lako, brzo i bezbedno preko internet pretraživača

Nemate dodatnih troškova licenciranja

Sigurnije i jednostavnije

 • Automatski back-up podataka na dnevnom nivou
 • Intuitivni ekrani za korisnike
 • Korisnički definisani setovi prava i uloga

Novi kvalitet poslovanja

 • Visoka efikasnost distribucije podataka, od zadavanja pregleda do izveštavanja – sve u jednoj aplikaciji
 • Centralizovano generisanje elektronske fakture
 • Napredno statističko izveštavanje po raznim kriterijumima
 • Centralizovano zakazivanje pregleda sa proverom jedinstvenih identifikacionih podataka pacijenta

Integracija i podrška

 • Integracija sa Heliant Moneo poslovnim informacionim sistemom
 • Povezivanje sa servisima RFZO, IZJZS Batut i Ministarstva zdravlja
 • Integracija sa Infolab LIS i Heliant RIS proizvodma
 • Veliku pažnju poklanjamo odgovornom odnosu prema klijentima, pravovremenom reagovanju i izgradnji dugoročnog partnerskog odnosa

Heliant IS u brojevima

Korisnika

Zdravstvenih ustanova

Evidentiranih pregleda mesečno

Recepata mesečno

Fakturisanih usluga

Dokumenata mesečno

Sertifikati

EuroRec Seal Level 2

Heliant zdravstveni informacioni sistem je 2010. godine prvi na ovim prostorima dobio EuroRec sertifikat za promociju visoko kvalitetnih sistema za vođenje elektronskog zdravstvenog kartona.

EHDEN Certified SME

Heliant je 2021. godine postao sertifikovani pružalac ETL usluge za EHDEN projekte tokom koje se podaci uzimaju, prilagođavaju i učitavaju u oblik koji je spreman za kompleksne analize.

Pregled modula Heliant zdravstvenog informacionog sistema

Zakazivanje

 

 • Po doktorima i po ordinacijama
 • Organizaciona šema
 • Modelovanje procesa rada
 • Grafički prikaz termina
 • Mogućnost filtriranja prikaza
 • Brzi unos novih pacijenata
 • Automatsko zakazivanje
 • Pomeranje termina
 • Kopiranje usluga
 • Podešavanje radnih perioda
 • Efikasno upućivanje
 • Medicinske napomene
 • Administrativne napomene
 • Dekurzusi
 • Vanredno zakazivanje
 • Otkazivanje termina

Specijalističko-ambulantni pregledi

 

 • Sve specijalizacije
 • Kurativni pregledi
 • Pregledi medicine rada
 • Sistematski pregledi
 • Stomatološki karton
 • Evidencija stanja zuba
 • Lekarska uverenja
 • Bolovanja i opravdanja

Naplata usluga

 

 • Fiskalni računi
 • Gotovinski računi
 • Kategorije popusta
 • Sve opcije plaćanja

Administracija

 

 • Organizaciona šema
 • Definisanje radnih perioda
 • Dnevni raspored pregleda
 • Rasporedi rada
 • Korisnički nalozi i uloge
 • Prava pristupa
 • Obaveštenja i upozorenja
 • Sistem internih poruka
 • Šifarnici (usluga, materijala…)

Izveštavanje

 

 • Planiranje i analiza
 • Definisanje kriterijuma
 • Statistički izveštaji
 • Kapitacioni izveštaji
 • Namenski izveštaji
 • Grafički pregled podataka

Heliant CLOUD

 

 • Redudantni serveri – platforma MTS oblaci
 • Do 10 korisnika po Ustanovi
 • Instalacija novih verzija
 • Sistemsko održavanje
 • Korisnička podrška
 • Automatski dnevni backup
 • Stalna dostupnost podataka
 • Maksimalna bezbednost

Zdravstveni elektronski karton

 

 • Medicinska upozorenja
 • Višestruke usluge
 • Štampa dokumenata
 • Rezultati analiza
 • Unos recepata
 • Dijagnoze po MKB-10
 • Stalni dokumenti
 • Konfigurabilni nalazi i mišljenja
 • Izbor osiguranja
 • Dodavanje partnera
 • Demografski podaci
 • Napredne pretrage
 • Dodavanje i ažuriranje
 • Podaci o pacijentu

Stacionarno lečenje

 

 • Prijem pacijenata
 • Režimi nege
 • Pružanje terapije
 • Konsultacije
 • Anesteziologija
 • Operaciona sala
 • Dokumentacija o epizodi nege
 • Otpust pacijenata

eFiskalizacija

 

 • Podržana je štampa svih vrsti i tipova računa kroz napredni ESIR
 • Integracija sa PFR rešenjima – VPFR i LPFR
 • Štampa na različitim termalnim štampačima

Elektronska faktura

 

 • Cenovnici
 • Pregled fakture po stavkama
 • Filteri provere
 • Zaključivanje stavki
 • Prefakturisanje
 • Učitavanje povratnica

Apoteka

 

 • Centralna apoteka
 • Odeljenjske apoteke
 • Trebovanje
 • Grupna trebovanja
 • Isporuke
 • Praćenje stanja
 • Alarmi

Povezivanje sa eksternim sistemima

 

 • RFZO servisi
 • HELIANT MONEO
 • Call centar
 • INFOLAB LIS
 • IZIS integracija
 • E-recept
 • HEDEX