Adresa

Makenzijeva 24 V
11000 Beograd – Vračar

Telefoni

+ 381 11 785 48 51
+ 381 11 785 48 52
+ 381 11 785 70 24
+ 381 11 785 70 25

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Kontakt podaci:

Telefon:

+381117857028

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58.  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br. 87/2018 od 13.11.2018.) što između ostalog podrazumeva informisanje i davanje mišljenja direktoru Helianta o zakonskim obavezama koje imaju u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.