Nedavno je kompanija „Heliant“ odabrana zajedno sa još 22 evropske kompanije da pristupi procesu sertifikacije za mapiranje podataka na OMOP CDM model čime će dati svoj doprinos da naš region bude deo Evrope koja pametnije upravlja i koristi zdravstvene podatke, koja razmenjuje metodologije istraživanja i aktivno učestvuje u otvorenoj nauci i saradnji.

 

UKC Srbije je partner u EHDEN (European Health Data Evidence Network – evropska mreža zdravstvenih podataka) projektu koji umrežava zdravstvene ustanove u Evropi. Cilj projekta je da se podaci iz ustanova prilagode globalnom formatu, takozvanom OMOP CDM (Observational Medical Outcomes Partnership – Common Data Model/ Partnerstvo za praćenje medicinskih ishoda – zajednički model podataka) kako bi ravnopravno učestvovale u svetskim i evropskim naučnim studijama.

 

Kompanija „Heliant“ je upravo završila prilagođavanje baze podataka Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Srbije evropskim standardima, što će najvećoj zdravstvenoj ustanovi kod nas omogućiti da ih razmenjuje sa institucijama i kompanijama u Evropi i svetu, koje svojim istraživanjima pružaju podršku medicinskoj i farmaceutskoj industriji. Na ovom zahtevnom zadatku bili su angažovani Heliant stručnjaci i programeri koji nastavljaju blisku saradnju sa ekspertima iz UKC Srbije na razvoju i izvođenju naučnih studija.

 

Heliant tim je izvršio prilagođavanje baze podataka u UKC Srbije u nekoliko faza. Najpre su podaci prikupljeni uz pomoć Heliant Health platforme profilisani i pripremljeni. Zatim se prešlo na njihovo dizajniranje i pripremu ETL (Extraction, Transformation, Loading, odnosno izdvajanje, transformisanje, učitavanje). Podaci su naposletku prebačeni u standardizovan format i izvršena je provera njihovog kvaliteta.

 

Podaci koje poseduje UKC Srbije su sada spremni za različite kliničke studije i istraživanja i dostupni određenim institucijama i CRO (Contract Research Organization-ugovorna istraživačka organzacija) kompanijama.
Na taj način značajno je podignuta i vidljivost Srbije u Evropi u ovoj veoma važnoj oblasti. Naravno, ti podaci se mogu koristiti isključivo u skladu sa strogim propisima u vezi sa čuvanjem podataka u zdravstvenim ustanovama.

 

Šef razvojnog tima kompanije Heliant, Filip Maljković, upravo je ceo ovaj proces predstavio međunarodnom auditorijumu na konferenciji u organizaciji EHDEN-a.

 

Pored Maljkovića, govorili su i predstavnici Univerziteta u Istanbulu i belgijske kompanije „Lynxcare“.

 

Kompanija „Heliant“ je na ovom projektu sarađivala sa centrom „Erasmus Medical Centre“ iz Roterdama i farmaceutskim gigantom „Jonhson and Jonhson“, dok će Evropska agencija za lekove organizovati studije koje će se sprovoditi uz pomoć prikupljenih podataka.

 

Ceo projekat je pokrenut u avgustu prošle godine usred pandemije koronavirusa, tako da je fokus bio na podacima koji se odnose na ovaj globalni zdravstveni izazov, ali je Heliant tim izvršio transformaciju i drugih podataka, tako da je UKC Srbije sada spreman i za istraživanja koja nisu povezana sa kovidom-19.