Heliant

Zdravstveni informacioni sistem

Heliant Health zdravstveni informacioni sistem podržava sve interakcije između pacijenata i zdravstvene ustanove, unutar same zdravstvene ustanove i između zdravstvene ustanove i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Sa Heliant HEALTH-om

 • Automatizujete medicinske i administrativne procedure u vašoj ustanovi
 • Povećavate efikasnost zaposlenih i smanjujete troškove
 • Centralizujete administraciju
 • Podacima pristupate lako, brzo i bezbedno preko internet pretraživača
 • Nemate dodatnih troškova licenciranja
Zdravstveni informacioni sistem

Sigurnije i jednostavnije

 • Automatski back-up podataka na dnevnom nivou
 • Intuitivni ekrani za korisnike
 • Korisnički definisani setovi prava i uloga
Zdravstveni informacioni sistem

Novi kvalitet poslovanja

 • Visoka efikasnost distribucije podataka, od zadavanja pregleda do izveštavanja – sve u jednoj aplikaciji
 • Centralizovano generisanje elektronske fakture
 • Napredno statističko izveštavanje po raznim kriterijumima
 • Centralizovano zakazivanje pregleda sa proverom jedinstvenih identifikacionih podataka pacijenta
Zdravstveni informacioni sistem

Integracija i podrška

 • Integracija sa Heliant Moneo poslovnim informacionim sistemom
 • Povezivanje sa servisima RFZO, IZJZS Batut i Ministarstva zdravlja
 • Integracija sa Infolab LIS i Heliant RIS proizvodma
 • Veliku pažnju poklanjamo odgovornom odnosu prema klijentima, pravovremenom reagovanju i izgradnji dugoročnog partnerskog odnosa

Okvirna statistika

30 000

Korisnika

160

Domova zdravlja i bolnica

4 000 000

Evidentiranih pregleda mesečno

2 000 000

Pacijenata mesečno

3 000 000

Recepata mesečno

10 000 000

Fakturisanih usluga

400 000

Pregleda preko Call centra

2 500 000

Snimljenih nalaza mesečno

2 200 000

Dokumenata mesečno

Certified by EuroRec Seal Level 2

 

Heliant zdravstveni informacioni sistem je 2010. godine prvi
na ovim prostorima dobio EuroRec sertifikat za promociju
visoko kvalitetnih sistema za vođenje
elektronskog zdravstvenog kartona.

Pregled modula

Health