Heliant

02.10.2018.

Heliant Hedex

U produkciju je pušten servis Hedex (Heliant Data Exchange), kojim se olakšava preuzimanje i učitavanje šifarnika u Heliant. Čim se objavi novi šifarnik, bićete obavešteni o njegovom postojanju, a jednim klikom ga možete učitati u Heliant, bez potrebe za odlaskom na eksterne sajtove.

Šifarnici koji su podržani su: fakturni šifarnici za sve nivoe zdravstvene zaštite, šifarnik lekova na recepte, šifarnik pomagala, poništene zdravstvene knjižice, šifarnik indikacija i napomena i šifarnik nomenklatura imunizacije.

Ukoliko ste zainteresovani za omogućavanje ove funkcionalnosti u Vašoj ustanovi, kontaktirajte nas.