Kompanija „Heliant“ i Matematički fakultet sarađuju dugi niz godina. Svake godine nova generacija studenata ima priliku da upozna rad kompanije na konkretnim primerima, i informiše se o stručnoj praksi i usavršavanju kroz inovativne projekte u oblasti medicinske informatike.

 

U aprilu 2022. godine, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu je u saradnji sa kompanijom „Heliant“ organizovao onlajn kurs za svoje studente, u okviru predmeta „Programiranje baza podataka“. Kao nastavak te priče, na poziv dr Ivane Tanasijević, docentkinje na Katedri za računarstvo i informatiku, protekle nedelje Filip Maljković, šef razvojnog tima „Helianta“, približio je novom naraštaju studenata treće godine primenu baza podataka u praksi.

Kao najveći domaći proizvođač informacionih sistema u zdravstvu, „Heliant“ se konstantno susreće sa izazovima vezanim za baze podataka. Imajući to u vidu, Maljković je kroz prezentaciju predstavio osnovne i naprednije koncepte u radu sa bazama podataka. Obuhvaćene su razne tehnike i metodologije rada, naročito u kombinaciji sa Javom, a prikazani su i primeri rukovanja podacima u praksi.

Studenti o ovoj temi uče teorijski na fakultetu, a praktični primeri im pomažu da formiraju „širu sliku“. Spajanjem teorije i prakse, upotpunjava se njihovo znanje koje će primeniti u svom budućem profesionalnom angažmanu.

Nakon dvosatnog predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja. Najviše su ih interesovale zaštita podataka i bezbednost, budući da se radi o osetljivim podacima, kao i analitika podataka. Zanimalo ih je i na koji način je nastao zdravstveni informacioni sistem Heliant. Na to pitanje, Maljković je istakao da smo uz pomoć lekara sa terena, a poslednjih godina i stručnih medicinskih saradnika u našem timu za istraživanje i razvoj, uspeli da razvijemo informacioni sistem koji je sada vodeći po broju korisnika u zdravstvenom sektoru Srbije i regiona.

Pored korisnog predavanja koje je dopunilo njihov redovni predmet na fakultetu, studenti su želeli da čuju nešto više i o samoj kompaniji. Predstavljena su im softverska rešenja koja smo razvijali pune 23 godine unazad, kao i struktura tima koji stoji iza svega. Upoznati su sa tehnologijama koje koristimo i ustanovama sa kojima sarađujemo. Entuzijastično su slušali i o svojim kolegama koji su se nakon diplomiranja na MATF zaposlili u „Heliantu“, gde su stekli bogato iskustvo i višegodišnji staž. To im je bila potvrda da uvek imaju mogućnost zapošljavanja kod nas po završetku studija.