Kompanija Heliant, u ovom zajedničkom poslu, je omogućila da svim ljudima olakšamo korišćenje usluga zdravstvene zaštite, a to je jedan od važnih preduslova za očuvanje javnog zdravlja”, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac, dr Branko Vujković o informacionom umrežavanju Mačvanskog okruga.

 

Kompanija Heliant je prošlog leta implementirala svoj laboratorijski informacioni sistem Infolab LIS (modul mikrobiologije) i poslovni informacioni sistem Moneo u Zavodu za javno zdravlje Šabac (ZJZ Šabac), čime je započela proces umrežavanja zdravstvenih ustanova Mačvanskog okruga.

Umrežavanjem su, pored ZJZ Šabac, do kraja godine obuhvaćene i druge ustanove u kojima je implementiran zdravstveni informacioni sistem Heliant – Bogatić, Ljubovija, Koceljevo, Krupanj, Šabac, Vladimirci i Mali Zvornik.

Na taj način je omogućeno elektronsko dostavljanje uputa iz zdravstvenih ustanova ZJZ Šabac, kao i dostavljanje verifikovanih rezultata zdravstvenoj ustanovi u karton pacijenta.

Smanjena je bespotrebna administracija, dok je ubrzan protok informacija između ustanova, kao što za heliant.rs naglašava direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac, dr Branko Vujković.

 

Dr Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac

 

„Zavod za javno zdravlje Šabac omogućio je i najudaljenijim pacijentima da u najkraćem roku dobiju adekvatnu terapiju od strane izabranog lekara, ili lekara specijaliste, nakon najbrže i najpreciznije mikrobiološke dijagnostike u našoj laboratoriji.

Do sada su lekari morali da čekaju mikrobiološke analize minimum sedam dana, pa je terapija antibioticima najčešće započinjana i bez mikrobiološke potvrde i testa antimikrobne rezistencije mikroorganizama, što je naravno izlagalo pacijente neracionalnoj upotrebi antibiotika, ali i doprinosilo da bakterije dodatno razvijaju otpornost na antibiotike generisanjem regionalnog i globalnog problema rezistencije na antimikrobnu terapiju“, kaže dr Vujković.

On ističe da je, upravo zbog svega navedenog, „kompanija Heliant u ovom zajedničkom poslu omogućila da svim ljudima olakšamo korišćenje usluga zdravstvene zaštite, a to je jedan od važnih preduslova za očuvanje javnog zdravlja“.

Direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac podseća da se digitalizacija zdravstvenog sistema pokazala kao važno oružje u borbi protiv pandemije i postala novi zamajac razvoja zdravstvenih ustanova u Srbiji, sa efikasnijom i efektivnijom realizacijom važnih zadataka u borbi za zdravlje građana, ali i racionalizacijom svih resursa.

„Zavod za javno zdravlje Šabac je prva ustanova javnog zdravlja koja je uvođenjem najmodernijeg laboratorijskog informacionog sistema omogućila da se, uz pomoć našeg partnera, kompanije Heliant, i sve ustanove primarne i sekundarne zdravstvene zaštite integrišu u jedinstveni sistem. Ako direktno posmatramo proces, koji je ranije funkcionisao u isključivo papirnoj formi, danas je on automatizovan prijemom elektronskog uputa, ali i slanjem verifikovanih rezultata od naših stručnjaka u najkraćem mogućem roku, čime smo smanjili „ručne“ korake i mogućnost ljudske i tehničke greške na najmanju moguću meru“, ističe dr Branko Vujković.

On dodaje i da je smanjena količina papirne dokumentacije, te da su samim tim i zaposleni rasterećeni od skeniranja analiza, pakovanja i slanja poštom.

Takođe, automatizacija je pomogla i u evidentiranju usluga koje ZJZ Šabac radi za Republički fond za zdravstveno osiguranje, ubrzala je generisanje fakture i naplate usluga Zavoda.

„Sve ovo doprinelo je i značajnoj uštedi finansijskih resursa, pored evidentne uštede vremena. Uz odličnu dijagnostičku opremu i najmoderniju laboratoriju kliničke mikrobiologije sa ubrzanjem procesa, kvalitet naših usluga je dostigao zavidan nivo, o čemu svedoče i sva priznanja koja je naša ustanova dobila za rezultate poslovanja“, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac, dr Branko Vujković.