Informacioni sistemi kompanije „Heliant“ uvedeni u domove zdravlja Mali Zvornik i Vladimirci.

 

Tokom prošle godine kompanija „Heliant“ je uvela zdravstveni informacioni sistem Heliant Health, zatim poslovni Moneo i laboratorijski Infolab LIS u domove zdravlja još dve opštine Zapadne Srbije – Vladimirci i Mali Zvornik. Time je proširena mreža značajnih zdravstvenih institucija Mačvanskog okruga koje koriste ove IS i koje su sada integrisane sa Zavodom za javno zdravlje Šabac, što donosi mnogo različitih pogodnosti pacijentima, lekarima i medicinskom osoblju ovog dela Srbije.

Već sada je domovima zdravlja u ova dva grada omogućeno elektronsko dostavljanje uputa ZJZ Šabac, kao i obrnuto – dostavljanje verifikovanih rezultata domovima zdravlja koji se automatski čuvaju u elektronskim kartonima pacijenata. Direktori DZ Vladimirci i DZ Mali Zvornik, dr Branko Isailović i Valentina Ristić, su za portal heliant.rs potvrdili koliko su važne koristi koje su njihove ustanove dobile ovom integracijom.

„Povezivanje sa Zavodom za javno zdravlje u Šapcu je omogućilo pacijentima da ne moraju da preuzimaju dokumentaciju, niti se ona više šalje mejlom, već se direktno upisuje u elektronski karton pacijenta i odmah je dostupna lekaru. Dešavalo se i da pacijenti sami tumače nalaze koje dobiju na ruke, a često u tome nisu u pravu”, kaže dr Branko Isailović.

Valentina Ristić, direktorka DZ Mali Zvornik, podseća da su ranije podatke iz Zavoda dobijali poštom: „U vreme štrajka poštara ne znam kada bi nalazi uopšte do nas došli. Ovako je, uz pomoć informacionog sistema Heliant sve funkcionisalo“.

DZ Mali Zvornik je najpre uveo zdravstveni informacioni sistem Heliant, a zatim i Moneo i Infolab LIS, čime su, prema rečima direktorke Ristić, poslovanje i pomoć pacijentima učinili značajno efikasnijim. „Posle nekoliko meseci upotrebe, imamo samo pohvale za sva tri programa. Imali su radnici svoje navike, imamo i starijih zaposlenih, ali su se svi brzo snašli. Imali smo obuke uz pomoć ljudi iz Helianta, tako da je već posle mesec dana rad u programima postao rutinski“, kaže Valentina Ristić.

Ona ističe da je, pored efikasnijeg rada celog Doma zdravlja Mali Zvornik, sada dostupnost podataka olakšana, rad u programima pregledan, a u svakom momentu se može pronaći bilo koja informacija važna za pacijente. Istovremeno je i različitim službama koje prate rad ustanove i rade evaluacije sve pojednostavljeno. „S obzirom da je ceo sistem centralizovan, kada radimo razne izveštaje sve se sliva u centralnu datoteku. Mnogo je lakše pristupiti podacima kada radimo mesečne, tromesečne ili šestomesečne preseke“, dodaje direktor DZ Vladimirci, dr Branko Isailović.

Pored dostupnosti podataka i njihove selekcije u skladu sa potrebama lekara ili osoblja doma zdravlja, dr Isailoviću se kod novih informacionih softvera dopada i to što kroz sistem mogu da komuniciraju kolege međusobno, njemu kao direktoru je važno da može da ostavlja podsetnike. Kaže da svi koji malo istraže programe mogu da osete sve koristi dolazeći do mnoštva podataka.

Valentina Ristić, kao i dr Branko Isailović ističu da se sistemi kompanije „Heliant“ stalno unapređuju i dorađuju prema specifičnim zahtevima obe ustanove. „U prethodnom programu nismo mogli da rešimo problem povezivanja sa elektronskom evidencijom dijabetičara. U IS Heliant smo to uradili. Sada sve pacijente unosimo po automatizmu, čim se ukuca dijagnoza dijabetesa. Program nas sam podseća da pacijenta treba evidentirati kao dijabetičara – to je zaista odlično“, kaže direktorka Ristić.

„Meni se programi baš sviđaju. Stvari koje su mi u nekom trenutku delovale komplikovano, ljudi iz kompanije „Heliant“ su mi sami ubrzo pojednostavili. Heliant se brzo prilagođava, i kroz informacije koje dobijate od ustanova i kroz intervjue sa pojedincima“, ističe dr Isailović.