Na konferenciji „RIZICI NOVOG DOBA: DVE GODINE PANDEMIJE – Da li su novi modeli poslovanja trajno stanje, koje rizike nose i kako ih prevazići?“, održanoj 23. juna u Beogradu, govorio je i partner u kompaniji „Heliant“, Vukašin Radulović.

 

Konferencija je imala za cilj da kroz panele i konstruktivnu diskusiju razmotri sve rizike koji privrednicima prete u izmenjenom ekonomskom okruženju, kakva je preventiva moguća i kako je sprovesti. Na panelu „Trendovi u prevazilaženju zdravstvenih rizika za zaposlene i za preduzeća“ koji je obuhvatio aktuelne teme iz digitalizacije zdravstva, kao što su telemedicina i veštačka inteligencija, pored Radulovića učestvovali su Dejan Kovačević, savetnik za digitalno zdravstvo pri Kabinetu Predsednika Vlade Srbije, Denis Jašarević, predsednik IN2 Grupe i Irena Pavićević, direktorka Sektora za osiguranje lica iz Wiener Städtische osiguranja. Vukašin Radulović je govorio o iskustvu koje je kompanija imala u procesu implementacije svog softvera u više od 270 zdravstvenih ustanova i 70 laboratorija, njegovim prednostima i o zadovoljstvu postojećih korisnika, o projektu telemedicina i o izazovima koje donosi digitalizacija zdravstvenog sistema.

 

 

Neprekidno napredovanje tehnologije i konstantne promene su nametnule pitanje neophodnosti novih sistema poslovanja zdravstvenih ustanova i laboratorija. Konferencija je bila i prilika da se najave sledeći koraci koji se mogu očekivati u tehnološkom razvoju kompanije „Heliant“ nakon uspešno implementiranog projekta „Telemedicina“.

 

 

Konferenciju je otvorio Željko Jović, viceguverner Narodne banke Srbije, a uvodno izlaganje o tome kako remote i hibridni model rada utiče na profit preduzeća, na strategiju poslovanja i zakone o radnim odnosima, imao je Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju.

 

Pored učesnika pomenutog panela na konferenciji su o zdravstvenim rizicima govorili i predstavnici osiguravajućih kompanija UNIQA i Globos, predstavnici privatne medicinske ustanove Acibadem Bel Medic, vodeći svetski broker u osiguranju i savetovanju u oblasti rizika Marsh, kao i prva wellbeing platforma za kompanije u Srbiji Rezilient.

 

O informacionoj bezbednosti su govorili predstavnici kompanije Sky Express, a o Cloud tehnologiji predstavnici kompanije COMING Computer Engineering.

 

Na kraju su predstavnici advokatske kancelarije TSG i HR kompanije Man Power odgovorili na pitanja o zakodonavnom okviru i neophodnim regulatornim promenama zbog izmenjenog načina poslovanja.