Novi proizvod kompanije „HELIANT

 

Kompanija HELIANT je nedavno izbacila novi proizvod koji omogućava zdravstvenim ustanovama da vode zdravstvenu dokumentaciju i poslovanje bez sopstvenih serverskih resursa i IT podrške. Novi zdravstveni informacioni sistem Heliant Cloud je moderno, jednostavno i pristupačno rešenje posebno pogodno za male i srednje privatne ordinacije.

 

Heliant Cloud je zdravstveni informacioni sistem za zakazivanje pregleda i vođenje protokola gde se dosije pacijenta sa svom dokumentacijom čuva u elektronskom kartonu.

Korisnici Heliant Cloud informacionog sistema ne moraju da koriste sopstveni server i IT podršku. Proizvod je postavljen u tehnologiji oblaka i za resurse kao i za brigu o bezbednosti i zaštiti podataka je zadužen „Heliant“.

 

Korisnici Heliant Cloud-a mogu da generišu različite statističke izveštaje kao na primer o broju pregleda, pruženih usluga i pacijenata sa određenim dijagnozama.

Naš moto je „Vi brinite samo o pacijentima za sve ostalo se oslonite na HELIANT Cloud“ i zato Vas pozivamo da zakažete prezentaciju i istražite sve mogućnosti našeg novog proizvoda.

U okviru programskog rešenja predviđene su tri uloge: administrator sistema, doktor i medicinski tehničar.

Medicinski tehničar ima ulogu unosa novih pacijenata, pretrage postojećih, zakazivanja pregleda, štampanje i izdavanje dokumenata itd.

 

Doktor ima mogućnost pretrage pacijenata, uvida i izmene dosijea (kartona), pregleda pacijenta i pisanja izveštaja. Pretraga pacijenta može se vršiti na osnovu više kriterijuma (ime, prezime, JMBG, dijagnoza, adresa itd.). U okviru pregleda, doktor kreira lekarske izveštaje popunjavanjem predefinisanih formulara koji su osmišljeni tako da pojednostave proces rada. Izveštaji se čuvaju u okviru elektronskog dosijea pacijenta.

 

 

 

Administrator ima mogućnost konfiguracije programa kroz prijemčiv korisnički meni. Prilikom inicijalne konfiguracije kreira se ustanova, pripadajući korisnici, pregledi, formulari, dokumenti za štampanje, usluge itd. Takođe postoje i predefinisani paketi u okviru repozitorijuma Heliant Clouda koji dodatno olakšavaju proces konfiguracije.

 

 

Zakažite svoju prezentaciju:
office@heliant.rs
www.heliant.rs
+381 11 785 4851
+381 11 785 4852
Makenzijeva 24 V