Učenici MŠ „Dr Miodrag Lazić“ iz Niša, uče medicinsku informatiku uz pomoć softvera kompanije „Heliant“

 

U svom prilogu o pomoći kompanije „Heliant“ budućim lekarima i drugim radnicima u zdravstvu, TV Belami ističe da oni neće morati da pohađaju dodatne obuke kada se budu zapošljavali, kao i da je uz informacione sisteme olakšan rad i omogućen brži pristup podacima u zdravstvenim ustanovama.

 

Televizija „Belami“ iz Niša napravila je prilog o donaciji kompanije „Heliant“ niškoj Medicinskoj školi „Dr Miodrag Lazić“, u kome najpre podseća da informacione sisteme kompanije „Heliant“ koristi oko 80 odsto zdravstvenih ustanova u zemlji, te da „će izučavanjem tih softvera medicinski radnici, medicinske sestre, farmaceuti i lekari specijalisti i pre zapošljavanja biti osposobljeni za vođenje medicinske administracije elektronskim putem“.

Profesor Medicinske škole, Filip Klain, kaže za TV Belami da učenicama i učenicima softver kompanije „Heliant“ omogućava da vode kompletnu medicinsku dokumentaciju, administrativne podatke pacijenata, lekara specijalista, da utrošeni materijal vode kroz taj program, kao i analize i izveštaje pacijenata…

Informacioni sistem kompanije „Heliant“, kako ističe Klain, omogućava da celokupnu medicinsku dokumentaciju i podatke mogu da unose na jednom mestu i da rade sa njima.

TV Belami ukazuje na to kako su radnici u zdravstvu ranije ovakvu dokumentaciju unosili pisanjem „na papiru“, a da se „uvođenjem novog sistema, koji je kompanijafirma „Heliant“ razvijala 20 godina, olakšava rad i omogućava brži pristup podacima“.

Sada u niškom Kliničkom centru, kaže profesor Klain, lekari i osoblje prvo rade obuke za taj softver pa tek onda prelaze na svoj redovan posao.

„Kada završe školovanje kod nas, poslaćemo ih sa potrebnim znanjem i neće im trebati nikakva obuka“, kaže on.

TV Belami ističe da se softveri kompanije „Heliant“ mogu koristiti i u drugim predmetima MŠ „Dr Miodrag Lazić“, kao što su „medicinska nega“ i „prva pomoć“.

Direktor ove značajne škole, koja ima 963 učenika, Miroslav Savić, ističe kvalitet onih koji se u njoj obrazuju i brojne nagrade koje su dobili, a TV Belami podseća da je prošle godine prvi na listi za prijem na fakultet Vojno-medicinske akademije u Beogradu bio upravo učenik ove niške škole.