„Heliant“ je nosilac EHDEN sertifikata i podrška je zdravstvenim ustanovama u EHDEN projektu. Pročitajte više o tome ovde.

 
Tim kompanije „Heliant“ koji su činili Filip Maljković, šef razvoja i Etir Chalabi, medicinski saradnik, učestvovao je na drugom E-THON događaju međunarodne mreže EHDEN (European Health Data & Evidence Network) čiji je cilj da uspostavi pouzdan istraživački ekosistem koji vodi ka boljoj zdravstvenoj zaštiti zasnovanoj na podacima i inteligentnoj analizi podataka.

Nakon uspešnog učešća na sastanku u julu 2021. godine (pročitajte o tome više ovde), „Heliant“ je učestvovao na drugoj E-THON radionici 26.-27.01.2022. godine kao kompanija sertifikovana za mapiranje zdravstvenih podataka u standardni format za opservacione studije i kliničke podatke OMOP CDM (Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model).

Drugi E-THON je obuhvatao studije slučaja pacijenata obolelih od duboke venske tromboze, miokarditisa i perikarditisa i diskusije o karakteristikama kohorti svakog od data-partnera, uključujući učestalosti različitih događaja od kliničkog značaja i stope incidence ovih bolesti.

Radionicom su rukovodili Daniel Prieto-Alhambra, profesor farmakoepidemiologije sa Univerziteta u Oksfordu i Patrick Ryan, potpredsednik za analitiku opservacionih zdravstvenih podataka u kompaniji Janssen Research and Development i docent na Univerzitetu Kolumbija, a tim „Heliant“-a je bio stručna podrška učesnicima iz SAD, Velike Britanije, Belgije, Turske, Portugala i Španije u sprovođenje opservacionih studija u okviru EHDEN mreže
 
Zaključci doneseni na sastanku su od izuzetnog značaja za sprovođenje budućih opservacionih studija i donošenje odluka u okviru medicine zasnovane na dokazima, kao i za dalji razvoj EHDEN mreže.

 

Ukoliko ste zainteresovani za uključivanje na EHDEN projekat kontaktirajte nas na office@heliant.rs