Kompanija „Heliant“ dobila je EHDEN sertifikat i podržava stvaranje mreže zdravstvenih podataka u Evropi.

 

Kompanija „Heliant” je nedavno sertifikovana od strane evropskog konzorcijuma EHDEN (eng. European Health Data & Evidence Network) za mapiranje zdravstvenih podataka iz različitih formata u standardizovan format koji omogućava prikupljanje informacija o pacijentima, posetama, pruženim uslugama, dijagnozama i lekovima u različitim ustanovama na istovetan način. Ovaj format koji se naziva OMOP CDM (eng. Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model) predstavlja svetski standard za opservacione studije i kliničke podatke.
 

Kao ambasador OMOP-a, kompanija „Heliant” će podržati i ubrzati proces mapiranja zdravstvenih podataka iz različitih formata i institucija u Srbiji i okruženju.

 

Proces sertifikacije podrazumeva pohađanje EHDEN Akademije, uspešno polaganje svih kurseva i pohađanje sertifikacionog događaja.

 

Kompanija „Heliant” je sada izlistana u EHDEN katalogu kao sertifikovani pružalac usluge ETL (eng. extract, transform, load), tokom koje se podaci uzimaju, prilagođavaju i učitavaju u oblik koji je spreman za kompleksne analize.

 

Za više informacija posetite veb sajt EHDEN.