U okviru projekta „Razvoj elektronskih kliničkih puteva i njihova integracija u elektronski karton pacijenata u ustanovama primarne zdravstvene zaštite“ podržanim od strane Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kompanija „Heliant d.o.o.“ je razvila i implementirala 17 elektronskih kliničkih puteva.

 

Elektronski klinički putevi su krajem prethodne godine pušteni u pilot-testiranje u tri zdravstvene ustanove koje su u periodu od tri meseca intenzivno koristile ovo rešenje i svojim sugestijama doprinele unapređenju kvaliteta kliničkih puteva.

 

Dr Nikola Jovanović, stručni medicinski saradnik u kompaniji „Heliant“, je u prethodnom periodu održao obuke za primenu elektronskih kliničkih puteva za 263 zdravstvena radnika zaposlena u 84 doma zdravlja širom Srbije:

  • 21.06.2021. u Beogradu
  • 25.06.2021. u Nišu i Novom Pazaru
  • 28.06.2021. u Valjevu i Užicu
  • 30.06.2021. u Požarevcu i Sremskoj Mitrovici
  • 02.07.2021. u Subotici i Kikindi
  • 14.07.2021. u Beogradu
  • 16.07.2021. online obuka

Elektronski klinički putevi predstavljaju protokol sa precizno isplaniranim redosledom kliničkih procesa uz očekivane ishode i vremenske okvire za grupe pacijenata sa određenim kliničkim problemom. Sadržaj kliničkog puta se oslanja na nacionalni vodič dobre kliničke prakse i lokalnu praksu institucije.

Elektronski klinički putevi imaju za cilj standardizaciju radnih procesa, koja omogućava da se proces lečenja odvija organizovano i na isti način za svakog pacijenta. Primeri svetske prakse pokazuju da se primenom kliničkih puteva smanjuju razlike u zbrinjavanju pacijenata, povećava se preciznost izvršenih aktivnosti i efikasnost lečenja. Primena elektronskih kliničkih puteva će uticati na povećanje kvaliteta nege u zdravstvenim ustanovama, maksimizovati kliničku efikasnost i poboljšanje ishoda lečenja pacijenata.

Nakon održanih obuka elektronski klinički putevi su uvedeni u ostale ustanove koje koriste Heliant zdravstveni informacioni sistem. Predstavnici domova zdravlja koji su učestvovali na obukama pokazali su veliko interesovanje i očekuje se da će ovo rešenje biti opšteprihvaćeno.