Heliant

04.04.2020.

Heliant povezao Laboratoriju za virusologiju sa klinikama Kliničkog centra Srbije

U dogovoru sa prof. dr Goranom Stevanovićem, direktorom Klinike za infektivne i tropske bolesti, i uz saglasnost prof. dr Milike Ašanina, direktora Kliničkog centra Srbije, Heliant je donirao sistem koji će od danas obezbediti da, pored Infektivne, i sve druge klinike u okviru Kliničkog centra Srbije tokom vanrednog stanja mogu elektronski da se povežu sa svih sedam laboratorija Službe za mikrobiologiju i među njima, što je u ovom trenutku najvažnije, Laboratorijom za virusologiju. One će moći da elektronski šalju upute i na isti način, elektronski, dobijaju rezultate.

 

Laboratorija za virusologiju, koja je na prvoj liniji borbe protiv kovida 19, radi u okviru Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, danas centra borbe protiv zaraze koronavirusom u Srbiji.

 

Novi način protoka informacija, koji omogućava Heliantov informacioni sistem, će ubrzati dobijanje rezultata, smanjiti nepotrebno šetanje medicinskog osoblja zbog podizanja rezultata, kao i znatno smanjiti količinu papira u opticaju.

 

Papiri sa rezultatima ne predstavljaju samo nepotreban trošak, već predstavljaju i opasnost zbog mogućeg širenja zaraze kovidom 19.

 

Rezultati će se sada direktno, elektronskim putem, upisivati u elektronski karton pacijenta i biti na raspolaganju lekarima, čak i ako pacijenti promene kliniku. Cilj je da se lekarima olakša posao i smanji mogućnost nepravovremenosti i nedostupnosti rezultata ključnih za određivanje daljeg toka lečenja.