Heliant

29.11.2019.

Dr Marija Obradović: Kompanija Heliant se profesionalno i kvalitetno odnosi prema klijentima

 

Vršilac dužnosti direktorke Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, dr Marija Obradović, ističe da su zaposleni u Zavodu zadovoljni radom i podrškom Helianta, čije informacione sisteme Moneo i Health svakodnevno koriste

 

Potreba za efikasnim, brzim i preciznim sistemom

„Implementacija Monea u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, sprovedena je u drugom kvartalu 2019. S obzirom na uvođenje brojnih novih rešenja i funkcionalnosti od strane RFZO-a, a putem izveštavanja preko Portala finansije i Web servisa koji su povezani sa Fondom, ukazala se potreba za uvođenjem efikasnog, brzog i preciznog poslovnog informacionog sistema u kadrovskom i finansijskom domenu poslovanja Zavoda. Prema dobijenim preporukama i prezentovanim performansama programa, Moneo je ispunjavao sve ili većinu zahteva“, kaže za heliant.rs v.d. direktorke Zavoda dr Marija Obradović.

 

Vrlo zadovoljni i Heliant Healthom

„Ustanova koristi zdravstveni informacioni sistem Heliant (Health, prim. nov), kojim je vrlo zadovoljna. U cilju nastavka dobrih partnerskih odnosa, kao i sagledanih prednosti objedinjenog kadrovsko-finansijskog programa, ustanova se opredelila za korišćenje Monea“.

 

Intenzivna podrška iz Monea

„Pre uvođenja Monea, finansijski i kadrovski sektor su koristili odvojene aplikativne programe. Prelazak na Moneo zahtevao je veliko angažovanje zaposlenih zbog pararelnog rada u starom i novom programu, kao i preuzimanja brojnih podataka iz postojećih programa.
U tom periodu, za koji moramo navesti da je bio stresan za zaposlene zbog obima posla i savladavanja rada u novom programu, Zavod je imao intezivnu i kontinuiranu podršku kolega iz Monea“.

 

Olakšano izveštavanje o platama

„Obračun plata je brži, olakšano je izveštavanje o isplaćenim platama za prethodni mesec. Uzevši u obzir da Moneo koristimo par meseci, očekujemo da će se u toku rada pojaviti neke greške, neusaglašenosti ili nejasnoće, za čije je rešavanje od presudnog značaja dostupnost I saradnja kolega iz Monea.
Prednosti primene Monea se ogleda u dobroj integraciji sa Heliant zdravstvenim sistemom, olakšano je poslovanje u oblasti materijalnog knjigovodstva, povezanost kadrovske evidencije sa finansijskim sektorom.
Posebne potrebe naše ustanove se ogledaju u razdvajanju na tri organizacione jedinice, koji potiču iz različitih izvora finansiranja. Preporuka je da se omogući lakše pretraživanje faktura i računa dobavljača“.

 

U najkraćem roku se rešavaju problemi

„Zaposleni u Zavodu su zadovoljni radom i podrškom kompanije Heliant, koja se profesionalno i kvalitetno odnosi prema svojim klijentima. Napominjemo važnost podrške kolega iz Helianta, odnosno Monea, da u najkraćem roku odgovore na zahtev za rešavanje problema koji se uoče u toku rada, odnosno za uvođenje novih ili prilagođavanje postojećih funkcionalnosti specifičnim potrebama naše ustanove“, ističe dr Marija Obradović, v.d. direktorke Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd.