Heliant

14.05.2019.

Opšta bolnica u Pirotu: Integrisanost najjača strana Heliantovog laboratorijskog softvera

Heliant je u februaru u Laboratoriju Opšte bolnice u Pirotu instalirao Infolab LIS, softver koji pokriva sve potrebe ove zdravstvene ustanove i integrisan je sa ostalim odeljenjima bolnice, koja od ranije koristi Heliant Health zdravstveni informacioni sistem.

 

Ovo je laboratorija srednje veličine, sa oko milion analiza godišnje, koja pokriva ceo Pirotski okrug, a pruža usluge i Domu zdravlja u ovom gradu.

 

Nekoliko meseci posle postavljanja novog sistema, koji je uveden posle sedam godina korišćenja drugog softvera, razgovaramo sa Jovicom Jankovićem, načelnikom Laboratorije u Opštoj bolnici u Pirotu.

 

 

Prilagođavanje

 

– U februaru smo se, posle početnog prilagođavanja, upoznali sa programom i napravili spisak problema sa kojima se susrećemo. Program je dobro zamišljen, ali je bilo potrebno dograditi ga kada su naše potrebe u pitanju, za našu paletu analiza, kaže za heliant.rs Jovica Janković.

 

– Heliant je, pošto smo ih zamolili da još neke stvari prilagode i apdejtuju, promenio softver prema našim potrebama. Tako da smo sada zadovoljni što se tiče laboratorijskog informacionog sistema, koji dobro i lako „sarađuje“ sa aparatima u Laboratoriji.

 

Program je dobar, a ima potencijala da postane i odličan, uz usavršavanja na planu administrativnog dela, kada su u pitanju fakture i izveštaji.

 

Praćenje kvaliteta rada

 

– Mi smo pre Helianta sedam godina radili u jednom drugom informacionom sistemu, tako da smo u to vreme izgradili to šta očekujemo od laboratorijskog sistema i kako on treba da izgleda.

 

Naročito smo zadovoljni time što je Heliant apdejtovao jednu opciju, uz čiju pomoć se mogu videti sve analize. One su grafički prikazane, sa srednjom vrednošću, sa mogućnošću da se odmah, u realnom vremenu sagledaju i da se tako prati kvalitet rada.

 

Najveći kvalitet – integrisanost

 

– Najveći kvalitet ovog u odnosu na prethodni softver je integrisanost sa širim sistemom, odnosno sa Heliantom. Tako da lekar koji je sa pacijentom može na svom kompjuteru da vidi rezultat analize minut-dva pošto je gotov. Ne moraju da mu se nose odštampani papiri.

 

To važi i za Odeljenje za urgentno zbrinjavanje i za sva druga odeljenja gde je važno da odmah dobiju rezultate analize, a da ne mora da neko trči da bi im odneo odštampane nalaze da ih vide.

 

Elektronski uvid u rezultate neposredno pošto su verifikovani u Laboratoriji, ta uvezanost cele bolnice u jedan sistem je najjača strana Infolab LIS-a.

 

 

Nemoguće neovlašćeno menjanje podataka

 

– Bezbednost je takođe razvijena. Recimo, ako neko zaboravi da se izloguje i ostavi uključen kompjuter, posle izvesnog vremena nije moguća pretraga. Ne dozvoljava da neko radi na kompjuteru koji mu je zabranjeno da koristi.

 

Nemoguće je da neko promeni neki podatak – kada se analiza verifikuje, niko van Laboratorije ne može da to promeni.

 

Ukoliko neko u Laboratoriji nije zadovoljan rezultatom, pa ga poništi i ponovi analizu, ostaće zapamćen i prethodni rezultat, kao i podatak ko je to uradio. To sve sprečava mogućnosti zloupotrebe, kaže za heliant.rs načelnik Laboratorije Opšte bolnice u Pirotu, Jovica Janković.