Heliant

25.09.2018.

Obuka zaposlenih u Domu zdravlja Kruševac

Stručnjaci Helianta su tokom juna i jula zaposlene u Domu zdravlja Kruševac uspešno obučili da koriste integrisani zdravstveni sistem.

Ova ugledna zdravstvena institucija obuhvata sedam domova zdravlja u samom gradu, kao i 27 isturenih ambulanti, tako da se u njoj leče i stanovnici sela udaljnih 35 kilometara od Kruševca.

Posle uspešne implementacije Heliant zdravstvenog sistema i obuke zaposlenih, rad 145 lekara i 235 medicinske sestre znatno je olakšan i postao je efikasniji.

Ovo je izrazito važno u ustanovi u kojoj je do sada obavljen impresivan broj od 710.000 pregleda, 100.000 stomatoloških sluga, dok je hitna pomoć intervenisala 25.000 puta.

Efikasnim radom u Heliant zdravstvenom sistemu, lekari i medicinske sestre su se uspešno prilagodili zahtevima projekta “Elektronski recept”, uspešno je popunjena “Elektronska knjiga evidencije lica obolelih od dijabetesa” Doma zdravlja Kruševac.