Heliant

25.09.2018.

Jedinstven informacioni sistem za hotel i bolnicu

Institut za rehabilitaciju, koji se nalazi u Beogradu (Sokobanjska 17), Mladenovcu (Selters) i u Prčnju (Vrmac), ima i bolnički i hotelski deo sa 1.100 postelja.

Heliant je svojim informacionim sistemom na sve tri lokacije  povezao recepciju u hotelu sa bolničkom evidencijom, tako da se svaka promena u jednom od ova dva sistema automatski evidentira i u onom drugom.

Lokacije u Mladenovcu i Beogradu spojene su Heliantovim informacionim sistemom, u koji su uvedene i novine kao što su „lista čekanja“ ili „rezervacija soba „.