Heliant

12.01.2018.

Heliant u Euromediku: Uveli smo najbolji informacioni sistem

 

“Ja sam inače prilično skeptičan prema svim tehničkim inovacijama i dugo sam se opirao uvođenju informacionog sistema. Euromedik je zato možda poslednja velika ustanova koja je uvela informacioni sistem. Ipak, mi smo na kraju uveli najbolji“, kaže dr Nenad Zlatarić, vlasnik Euromedika, jedne od najvećih i najuglednijih privatnih medicinskih ustanova u Srbiji.

Njegovi strahovi, kako kaže, ticali su se pre svega bezbednosti podataka, ali je razmišljao i o finansijskim aspektima. Praksa je, međutim, pokazala da razloga za strah nije bilo.

“Naš informacioni sistem ima više praktičnih dometa, a može i da se modeluje – da se ubacuju novi parametri i nove usluge, što mi povremeno i radimo“, objašnjava dr Zlatarić.

Prema njemu, osnovne prednosti Helianta su skladištenje podataka i medicinskih nalaza, kontrola i unapređenje kvaliteta i pruženih usluga, bezbednost, interna statistička analiza i – ušteda.

Evo još nekih prednosti uvođenja Heliantovih informacionih sistema koje ističe dr Zlatarić:

 

Nema više štampe

Heliant nam omogućava da sasvim sigurno, pouzdano i lako dostupno skladištimo sve podatke koje dobijamo o našim pacijentima: od njihovih generalija, do medicinskih nalaza. Zahvaljujući tome, vrlo lako možemo da ih nađemo, a da ih ne štampamo na papiru, jer to više nije ni zakonska obaveza.

 

Ušteda

Ovaj informacioni sistem je objektivno, u startu bio jeftiniji nego što sam ja očekivao. Za malu ustanovu, ta cena jednaka je ceni dva ili tri računara. S druge strane, on je omogućio nekoliko ušteda.

Sama činjenica da nalaze ne štampamo na papiru da bismo ih držali u arhivu, na godišnjem nivou nam pravi uštedu koja praktično pokriva troškove održavanja sistema. Heliant je, dakle, samoisplativ.

 

Kontrola kvaliteta

Heliant omogućava da u svakom trenutku imamo uvid u to gde se klijent nalazi u sistemu – da li je na naplatnom šalteru, da li u hodniku čeka prijem lekara, da li je kod lekara, da li je završio, kada je završio.

Na taj način, moguće je da se kontroliše koliko traje pregled ili medicinska usluga, s obzirom da imamo standardizovano minimalne satnice za trajanje pregleda, kojima se štite kvalitet rada lekara i usluga.

Kao organizator posla, ja imam tačan uvid u to koliko je određena medicinska pretraga trajala. Takođe, postoji modalitet koji notira svako kršenje te procedure. Ako se to desi, ja razgovaram s lekarom, skrećem mu pažnju na taj nedostatak i na taj način štitimo naše klijente.

 

Statistika i strategija

Sistem nam, takođe, omogućava da na bazi dobijenih podataka pravimo određene vrste statistika. One su strogo interne, obzirom da bilo kakav podatak o medicinskim pretragama nikako ne može doći u javnost ili u posed drugog lica koje nije ovlašćeno u Euromediku.

Nama su te statistike važne zbog pravljenja strateških odluka u vezi s procedurama koje bi trebalo uvesti, nabavkama aparature, i unapređenjem kvaliteta, ističe dr Nenad Zlatarić, vlasnik Euromedika.