Java Backend Developer

Medior, Senior
Beograd, Makenzijeva 24/5

O nama

Heliant je softverska kompanija koja se bavi projektovanjem, razvojem i implementacijom softverskih rešenja prevashodno u oblasti zdravstva.

Zbog širenja poslovanja, tražimo jednog ili više programera koji bi postali članovi našeg tima za razvoj rešenja u oblasti zdravstva, na poziciji Java Backend Developer.

O poslu

Projektovanje i razvoj novih komponenti, unapređenje i proširenje postojećih funkcionalnosti kao i rad na novim rešenjima.

Tehnološki stek projekata obuhvata:

 • Java
 • Spring
 • Spring Boot
 • MySQL
 • WildFly
 • Hibernate

Obaveze:

 • Aktivan rad na razvoju i primeni softvera
 • Pomoć pri definisanju potreba korisnika i kriterijuma prihvatanja
 • Analiza napisanog koda
 • Deljenje znanja, podučavanje i mentorstvo

Potrebna znanja i kvalifikacije:

 • Fakultet (ETF, MATF, FON), odgovarajuća VŠS
 • Iskustvo u radu sa Java tehnologijama
 • Poznavanje objektno orijentisanog programiranja
 • Poznavanje SQL
 • Motivisanost za samostalno učenje
 • Razvijanje REST API-ja
 • Iskustvo u razvoju komercijalnog softvera

Prednosti:

 • Iskustvo sa mikroservisima
 • Iskustvo sa Docker/Kubernetes
 • Poznavanje poslovnih procesa u zdravstvenom sektoru

Šta nudimo:

Heliant je IT firma u kojoj svaki sposoban pojedinac može da ostvari svoje profesionalne ciljeve:
stručno usavršavanje i napredovanje unutar firme.

 • Rad u dinamičnom i kreativnom okruženju
 • Rad na sistemu sa velikim brojem korisnika
 • Rad u okviru iskusnih razvojnih timova
 • Konkurentna plata
 • Fleksibilno radno vreme i potpuni remote način rada
 • Neformalno i timski orijentisano okruženje
 • Zanimljivi i izazovni projekti
 • Privatno zdravstveno osiguranje
 • Pristup Udemy kursevima

Konkurišite ovde:

Max File Size: 5MB · Allowed File Types: pdf,doc,docx
Saving...

Form Submitted Successfully!

We will contact you as soon as possible.

Osnovne informacije o Heliant d.o.o.

Pun naziv:
Preduzeće za projektovanje i izradu informacionih sistema i računarskih mreža
Heliant d.o.o. Beograd-Vračar

Matični broj: 21004375

PIB: 108461847

Adresa: Makenzijeva 24 V, 11000 Beograd