U saradnji sa Sekcijom za zdravstveni menadžment Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva (DLV-SLD), predstavnici kompanije Heliant, dr Nikola Jovanović i dr Etir Chalabi, su u saradnji sa prof. dr Marijom Jevtić i prof. dr Arturom Bjelicom organizovali akreditovanu kontinuiranu medicinsku edukaciju pod nazivom Digitalizacijom do efikasnijeg zdravstva.

 

Ovaj nacionalni kurs 1. kategorije nije bio samo obična edukacija, već je podrazumevao da polaznici „zarone“ u oblasti telemedicine, zdravstvenih podataka, veštačke inteligencije i digitalnih veština. Tokom ovog intenzivnog dana, učesnici su imali priliku da istraže pionirske početke digitalizacije, trenutno stanje, primere realne upotrebe i buduće prilike i izazove.

Poseban naglasak stavljen je na interaktivne radionice, gde su polaznici kroz praktične primere istraživali potencijal digitalnih tehnologija u kontekstu zdravstvene zaštite. Kroz ove radionice, učesnici su dobili neposredan uvid u osnovne principe razmišljanja prilikom dizajniranja, primene i korišćenja digitalnih alata u medicini.

Nakon završetka edukacije, u subotu 1. juna, održan je i srodan stručni sastanak u organizaciji Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog Društva. Na ovom sastanku je dalje diskutovano o digitalizaciji u zdravstvu, ističući važnost kontinuiranog unapređenja u ovoj oblasti.

Ovaj događaj predstavlja ne samo korak napred u pristupu zdravstvenoj zaštiti već i sjajnu priliku za medicinske stručnjake da se upoznaju sa najnovijim digitalnim trendovima i njihovim potencijalnim benefitima za pacijente i zdravstveni sistem u celini.