Nedavno je u uglednom naučnom časopisu Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA) objavljena studija u čijoj izradi su učestvovali i kompanija „Heliant“ i KBC Zvezdara.

 

Ova multinacionalna studija iz oblasti zdravstvene ekonomije je uključivala podatke iz ukupno 5 ustanova u okviru Srbije, Estonije, Španije, SAD, a u izradi studije su učestvovali i istraživači sa Univerziteta Kolumbija, Univerziteta u Tartuu, Nacionalnog instituta za zdravlje i izvrsnost nege Ujedinjenog Kraljevstva i Instituta za biomedicinska istraživanja u Valensiji. U sprovođenju studije su učestvovali dr Ana Danilović, internista u KBC Zvezdara i Filip Maljković, šef razvojnog tima u kompaniji „Heliant“.

Rezultati zdravstveno ekonomske studije jedne ustanove često nisu primenljivi na druge, što uz manjak podataka iz stvarnog sveta, znatno otežava njihovo izvođenje. Ranije su se zbog nedostatka standardizacije podataka ovakve studije izvodile pomoću posebnih programerskih rešenja za svaku pojedinačnu ustanovu što je iziskivalo veliki utrošak vremena i drugih resursa.

Kako bi prevazišli te izazove, istraživači su zaronili u standardizovane kliničke podatke mapirane na OMOP CDM i na uzorku od oko 50.000 pacijenata obolelih od srčane insuficijencije tragali za efikasnijim načinom sprovođenja zdravstveno-ekonomskih istraživanja.

Cilj studije je bio pokazati mogućnost sprovođenja takvih istraživanja nad standardizovanim bazama podataka primenom modela Markovljevih lanaca na primeru upoređivanja dve različite metode praćenja pacijenata obolelih od srčane insuficijencije.

Dobijeni modeli su korišćeni za upoređivanje troškova praćenja i lečenja, što je uz podatke o dužini i kvalitetu života pacijenata obolelih od srčane insuficijencije omogućilo zdravstveno-ekonomsku procenu različitih metoda praćenja ovih pacijenata.

Rezultati studije su pokazali primenljivost standardizovanih baza podataka na formiranje zdravstveno-ekonomskih modela veće efikasnosti, transparentnosti i skalabilnosti. Korišćeni softverski paketi pored programerskog poseduju i intuitivni grafički interfejs što zdravstvenim profesionalcima olakšava sprovođenje ovakvih studija.

U pitanju je potpuno nova paradigma u sprovođenju takvih studija koja će omogućiti efikasnije i bolje donošenje odluka, a time i bolju dijagnostiku i lečenje pacijenata.

Ovo je jedna u nizu naučnih publikacija pod pokroviteljstvom međunarodnog konzorcijuma EHDEN, kroz koji su finansirane četiri zdravstvene ustanove u Srbiji da prevedu svoje podatke u svetski standardni format OMOP CDM. Ovaj način prikazivanja zdravstvenih podataka razvija naučna zajednica kako bi u studijama poput ove mogao da se koristi što veći broj anonimizovanih podataka o pacijentima iz različitih zemalja.

Ove studije se sprovode u naučne svrhe, ali često i da bi regulatorna tela i agencije za lekove donosili odluke zasnovane na podacima na osnovu praćenja učestalosti oboljevanja, korišćenja i bezbednosti lekova, ishoda lečenja i drugog.

Naučnu publikaciju pod nazivom: „Markovljevo modeliranje utroška i efektivnosti korišćenjem federativne mreže zdravstvenih podataka“ možete pročitati ovde.