Magazin CorD objavio je specijalno izdanje posvećeno Japanu, pod nazivom Kovanje budućnosti, za koji su govorili ambasador Japana, izvršni direktor Japanske poslovne alijanse Srbija (JBAS), generalni menadžer kompanije Japan Tobacco International Srbija i drugi. Kao član JBAS sa zadovoljstvom smo se odazvali pozivu da budemo deo ovog izdanja. U nastavku objavljujemo intervju sa Vukašinom Radulovićem, partnerom u kompaniji Heliant, o budućnosti medicine i ulozi digitalizacije kao jednom od ključnih podržavajućih elemenata za uspešnu preventivu i personalizovano lečenje.

 

Od našeg poslednjeg razgovora do danas, porastao je broj ustanova koje koriste vaš informacioni sistem, broj usluga, aplikacija, softvera, zadovoljnih korisnika… ali vi ne stajete. Šta je sledeće?

Tačno je, ostvarili smo značajan rast u broju ustanova, usluga, aplikacija i softvera. Uključujemo se sve više u obrazovanje i doniranje informacionih sistema medicinskim školama. Stalni razvoj zdravstva zahteva ozbiljnu podršku kroz digitalizaciju.

Prošle godine smo se suočili sa dugim listama čekanja za magnetnu rezonancu, što je godinama opterećivalo sistem. Kao odgovor na ovaj izazov, razvili smo brzo i efikasno rešenje za zdravstvene ustanove. Olakšali smo zakazivanje pregleda, praćenje realizacije istih, i omogućili uvid u slobodne termine u više ustanova.

 

Kao neko ko izuzetno dobro poznaje specifičnosti, snagu i slabosti našeg zdravstvenog sistema, sigurno imate viziju kako što racionalnije iskoristiti njegove potencijale? Kako Vi vidite budućnost medicine?

Gledajući u budućnost medicine, predstoji nam revolucionarna transformacija kroz veštačku inteligenciju i prevenciju.

Veštačka inteligencija će omogućiti bržu i precizniju dijagnostiku, unaprediti personalizovani pristup lečenju i pomoći u razvoju novih, efikasnijih lekova. To se može ostvariti kroz bolje upravljanje podacima i transformaciju pristupa odlučivanju, koje će se u budućnosti zasnivati na sveobuhvatnoj analizi zdravstvenog stanja pacijenta i cele populacije.

Prevencija će postati centralni deo pristupa zdravstvenoj zaštiti. Razvojem naprednih tehnologija za praćenje i analizu, kao što su nosivi uređaji i aplikacije, pacijenti će biti u mogućnosti da se aktivno uključe. Ovo će doprineti ranom otkrivanju potencijalnih zdravstvenih problema, smanjenju broja hospitalizacija i generalno unapređenju kvaliteta života.

 

Čini nam se da su japanske investicije veoma značajne za Srbiju jer donose nove tehnologije, visoke standarde, etiku poslovanja, podstiču transfer znanja… To je u zdravstvu posebno važno? Šta pokazuje Vaše iskustvo?

Saradnja sa Japanskom poslovnom alijansom u Srbiji (JBAS) približila nam je nove tehnologije i podigla standarde u radu. Posebno bih istakao važnost transfera znanja, koji je ključan ne samo za unapređenje zdravstvene zaštite u Srbiji, već i za jačanje bilateralnih odnosa između Japana i Srbije. Naše iskustvo jasno pokazuje da obe zemlje imaju mnogo toga da ponude jedna drugoj, posebno u oblasti zdravstvenih tehnologija.

Japanske investicije izuzetno značajne za Srbiju, posebno u zdravstvu, što potvrđuje i naše iskustvo s japanskim partnerima. Prošle godine smo uspešno završili jedan od ključnih projekata – telemedicinu, u saradnji sa japanskom farmaceutskom kućom Takeda. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, uz finansijsku podršku Vlade Japana, a kroz inicijativu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) za pravednu zelenu tranziciju i dekarbonizaciju srpske privrede. Tako smo telemedicinske usluge, razvijene tokom pandemije, proširili na nacionalni nivo, implementirajući rešenja na 7 centara za inflamatorne bolesti creva.

 

Intervju preuzet sa portala magazina CorD ⬇️

Medicine Is Facing Transformation