Forum Pacijenata Srbije, neprofitno udruženje osnovano sa ciljem osnaživanja, edukacije i poboljšanja položaja pacijenata, organizovao je juče skup pod nazivom Zajedno smo jači – Glas pacijenata”. U Ustanovi kulture Parobrod održana je panel diskusija na temu poboljšanja položaja pacijenata u Srbiji, koju je otvorila Gorica Đokić, potpredsednica Foruma Pacijenata Srbije.

 

U panelu su učestvovali Vukašin Radulović, partner u kompaniji Heliant, prof. dr Katarina Lalić, specijalista endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (UKCS), prof. dr Lazar Popović, specijalista interne medicine – onkolog na Institutu za onkologiju Vojvodine, mr farm. spec. Jelena Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i Ana Dornik, osnivač udruženja „Žena uz ženu”. Moderator panela bila je Ana Stamenković, novinar RTS-a.

 

 

Panelisti su istakli koliko je važno da se organizuju ovakve tribine, da se udruženja pacijenata osnažuju i budu pravovremeno informisana. Predstavnik kompanije „Heliant“, lider na polju digitalizacije u zdravstvu, objasnio je zašto je digitalizacija preduslov za bolju dostupnost naprednih terapija koje omogućavaju veće uključenje pacijenata u sam proces lečenja, kao i u kojoj meri dostupnost i razvoj terapija zavisi od digitalne transformacije. Predstavljene su ideje kako bi udruženja pacijenata mogla bolje da prihvate pojam digitalizacije, da je uvaže i implementiraju u svoje delovanje kako bi se njihov glas jače čuo i kako bi se bolje izborili za svoja prava.