Druga konferencija o regionalnoj saradnji pod nazivom „Konferencija o inovacijama i pristupu pacijenata personalizovanoj medicini u hematologiji – putokaz za budućnost“ (Conference on Innovation and Patient Access to Personalised Medicine in Haematology – Roadmap to the Future) održaće se u Nišu od 8. do 10. septembra.

 

Organizator, „Udruženje obolelih od limfoma – LIPA“, obezbedio je da na događaju govore ugledni stručnjaci iz oblasti zdravstva i digitalnih tehnologija, koji dolaze iz Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Oni će prvog dana govoriti o temama kao što su upotreba digitalnih tehnologija u zdravstvu, baze podataka u kojima se podaci prikupljaju u realnom vremenu i njihove analize, i kako uz pomoć novih tehnologija pomoći pacijentima da unaprede brigu o svom zdravlju. Teme predavanja će biti posvećene i tome kako se tehnološke inovacije primenjuju u hematologiji.

Predstavnik kompanije „Heliant“, Vukašin Radulović će govoriti o „Poboljšanju medicinskih inovacija boljim korišćenjem zdravstvenih podataka“.

Predavanja drugog dana će biti uglavnom posvećena personalizovanoj medicini u hematologiji, kao i tome šta ona znači za unapređenje lečenja pacijenata. Konferencija će se završiti panel diskusijom „Profilisanje budućeg pacijenta“.