U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), najvećoj crnogorskoj zdravstvenoj ustanovi, stavljen je u funkciju zdravstveni informacioni sistem Heliant, koji je obezbedio efikasniji rad zaposlenih i kvalitetniju uslugu za pacijente.

 

Klinički centar Crne Gore je najveća zdravstvena ustanova u zemlji, sa preko 2.500 zaposlenih, koja pruža više od 60% ukupnih zdravstvenih usluga, obuhvata preko 40 organizacionih jedinica, i u kojoj se godišnje leči oko 40.000 pacijenata. Imajući u vidu navedene činjenice, uvođenje Heliant Health sistema je od izuzetnog značaja za ovu ustanovu, ali i za zdravstvo u celoj zemlji.

Kao deo projekta digitalne transformacije zdravstva Crne Gore, Heliant Health je doneo kompletnu informatizaciju i integraciju svih sistema u Kliničkom centru, te doprineo njegovoj modernizaciji i unapređenju obezbeđujući veću efikasnost, uštedu sredstava i vremena i bolji kvalitet usluga.

Zaposleni u KCCG i Ministarstvo zdravlja Crne Gore izrazili su veliko zadovoljstvo primenom integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Heliant, koji je olakšao komunikaciju i razmenu podataka između ustanova, kao i donošenje odluka na strateškom nivou, ali i u procesu lečenja.

Iz Kliničkog centra navode da je čitav proces rada sada automatizovan, ubrzan i pojednostavljen, a zaposleni su već mogli da se uvere u njegove brojne prednosti – automatizovano vođenje medicinske dokumentacije u elektronskom obliku, povezivanje sa drugim klinikama i odeljenjima, i institucijama poput Fonda zdravstva, Instituta za javno zdravlje, Instituta za lekove i medicinska sredstva, Zavoda za transfuziju krvi. Povezivanjem KCCG-a sa ovim ustanovama omogućeno je preciznije praćenje potrošnje lekova i efikasnije upravljanje finansijskim, materijalnim i ljudskim resursima Kliničkog centra.

Heliant Health olakšao je proces lečenja kako lekarima tako i pacijentima. Vreme koje je bilo potrebno da lekari unesu podatke u sistem znatno je skraćeno, tako da sada imaju više vremena da se posvete pacijentima. Takođe, uvođenjem elektronskog zdravstvenog kartona omogućeno je da lekar u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi pristupi podacima o lečenju, uz dozvolu pacijenta, tako da pacijenti ne moraju da nose dokumentaciju iz Kliničkog centra u druge ustanove.

Pored toga, Heliant je omogućio pristup laboratorijskom i radiološkom informacionom sistemu unutar Kliničkog centra, integrisanost centralne apoteke i medicinskog dela informacionog sistema i praćenje potrošnje lekova po pacijentu, praćenje stanja zaliha lekova, sanitetskog materijala, automatsko praćenje ugovora o javnim nabavkama obezbeđujući integrisanost nabavke i magacina, finansija i računovodstva.

 

 

Aleksandar Arsović, pomoćnik direktora za informacione tehnologije KCCG, o novom informacionom sistemu za TV Vijesti