U okviru projekta „Politički odgovori“, EU-ZB Platforma zainteresovanih strana za politički dijalog organizuje posebnu konferenciju pod nazivom „Politički dijalog o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu“. Konferencija će biti održana 13. septembra 2023. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

 

Događaj će okupiti predstavnike vlada Zapadnog Balkana, ključne zainteresovane strane, predstavnike Evropske komisije i spoljne stručnjake, koji će razgovarati o stanju Zapadnog Balkana i prioritetima za naredne godine: Vizija 2030.

Konferencija će obuhvatiti tri tematske oblasti – „Digitalnu transformaciju“, „Zeleni dogovor“ i „Zdrava društva“, pružajući tako jedinstvenu priliku da se istovremeno razgovara o digitalnim, ekološkim i zdravstvenim aspektima Zapadnog Balkana. Glavni cilj skupa je davanje predloga efikasnih rešenja i načina za usklađivanje prioriteta Zapadnog Balkana sa prioritetima EU u ovim oblastima.

U ime kompanije „Heliant“ i kao predsednik Saveza za zdravstvo NALED-a, Vukašin Radulović će učestvovati na panelu o transformaciji zdravstvenog sistema kroz digitalizaciju i predstaviti inicijative za unapređenje kvaliteta i efikasnosti zdravstva u Srbiji i regionu.

Skup će podstaći stvaranje mape puta za zelenu i digitalnu tranziciju i nove trendove u zdravstvenoj zaštiti. Kroz saradnju i fokus na dugoročne ciljeve, događaj ima potencijal da donese pozitivan ishod i koristi svim uključenim stranama.