Tim za medicinsku edukaciju IFMSA-Serbia, u saradnji sa kompanijom „Heliant“, organizovao je izuzetno posećeno predavanje studentima i mladim lekarima, s ciljem da unapredi njihovo korišćenje informacionog sistema Heliant u Urgentnom centru UKC Srbija, koje će im pomoći da se brže i lakše uključe u poslovne procese.

 

Dežurstva u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbija izuzetno su naporna i iziskuju veliki trud lekara. Pored brige o pacijentima, lekar mora da vodi i brigu o pravilnom vođenju medicinske dokumentacije.

Kako bi budući lekari što lakše obavljali ovaj zadatak, u saradnji sa kompanijom „Heliant“, tim za Medicinsku edukaciju Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine IFMSA-Serbia predvođen Markom Dimitrijevićem je krajem aprila u biblioteci Urgentnog centra organizovao prvo predavanje studentima završnih godina i mladim lekarima s ciljem da ih obuči da kompetentno, brzo i u najbitnijim trenucima koriste zdravstveni informacioni sistem Heliant.

Ideja za predavanje se nametnula budući da je uočeno da mnogi mladi lekari još uvek nisu dovoljno obučeni za korišćenje informacionog programa, te da bi im obuka pomogla da ubrzaju rad i tako dobiju više vremena da se posvete pacijentima.

 

 

Predavanje je održala Danijela Marković, senior implementatorka u kompaniji „Heliant“. Tokom predavanja, studentima su preneta zapažanja i iskustva stečena najpre tokom implementacije, a potom i tokom stalne komunikacije sa korisnicima iz Urgentnog centra.

U predstavljanju informacionog sistema Heliant učestvovao je Filip Maljković, šef razvoja. Predavanje je otvorila dr Nevena Veljković, menadžerka za nauku i istraživanje, naglasivši značaj koji kompanija „Heliant“ pridaje povezivanju sa akademskom zajednicom.

Mladi lekari i studenti su pokazali izuzetnu zainteresovanost za predavanje – svega nekoliko minuta nakon objave sva su mesta bila popunjena, zbog čega je predloženo da se naredno predavanje održi u nekom većem prostoru. Njihovi utisci o predavanju su bili veoma pozitivni.

IFMSA-Serbia je deo međunarodne organizacije koja se u 172 zemlje sveta bavi razmenom studenata i organizovanjem edukativnih radionica, kako za studente medicine, tako i za opštu populaciju. Misija organizacije je da ujedini sve studente medicine kako bi zajedničkim radom poboljšali naše fakultete, bolnice i sredinu u kojoj živimo.