Kompanija „Hoffmann-La Roche ltd. Crna Gora“ organizovala je nacionalni sastanak onkologa pod nazivom „Onkološki dani – U korak sa inovacijama“ od 5. do 7. maja u Budvi

 

Brojni stručnjaci iz zemlje i inostranstva učestvovali su u panel diskusijama i bili predavači na ovom skupu, na kom je ostvaren značajan cilj – povezivanje i razmena iskustva na stručnom nivou.

Tokom celog skupa, naglašavan je značaj digitalizacije i podataka u zdravstvu, a jedan od njegovih ključnih aspekata bila je personalizovana medicina, koja će omogućiti personalizovan pristup prevenciji i ranoj detekciji bolesti, preciznu dijagnostiku i individualnu terapiju, prilagođenu svakom pacijentu pojedinačno.

U okviru sesije „Leveraging Data and Insights to Enhance Cancer Care Throughout the Patient Journey“, predstavnik kompanije „Heliant“, Vukašin Radulović govorio je o značaju podataka u zdravstvu, kako ih maksimalno iskoristiti, te kako zdravstveni sistemi mogu da uče i budu efikasniji uz pomoć dubinske obrade podataka.

Predstavnik kompanije „Heliant“ govorio je i o neophodnosti transformacije naših zdravstvenih sistema u „sisteme koji uče“, kako bi na adekvatan način zadovoljili potrebe pacijenata i opšte populacije. On je naglasio da je uvezivanje podataka celog zdravstvenog sistema neophodno za obezbeđivanje adekvatnih ulaznih informacija, praćenje pacijenata i poboljšavanje rezultata.

Ovakvim pristupom, zdravstveni sistem bi učio i kontinuirano se razvijao, kako bi se unapredilo razumevanje pacijenta kao pojedinca, bolesti i sopstvenih potreba, istakao je Vukašin Radulović.

Tokom panel diskusije navedeni su dobri primeri upotrebe digitalne tehnologije u različitim segmentima iz regiona. Predstavljene su i virtuelne posete koje su zaživele i u Srbiji, kao što su eKonsultacije, odnosno eKonzilijum.

 

 

Na kraju ove sesije održana je i Crowd-sourcing radionica, na kojoj je Radulović bio jedan od moderatora, kako bi se od lekara dobile informacije o tome na koji način upotrebljavaju digitalne tehnologije i šta im je neophodno da bi unapredili svoje korišćenje istih.

Prvi dan skupa je posvećen nejednakostima u lečenju karcinoma, temi koja je u onkologiji veoma aktuelna. Prof. dr Mark Loler (Mark Lawler), predstavio je „European Cancer Pulse“ projekat, koji ima za cilj da eliminiše nejednakosti u pružanju onkološke zdravstvene zaštite među zemljama Evrope, ali i unutar različitih regiona jedne zemlje.

Profesor Loler je naglasio da su za definisanje adekvatnih i efikasnih zdravstvenih politika, koje imaju za cilj ujednačavanje i unapređenje zdravstvene zaštite pacijenata, neophodni esencijalni podaci koji će nam odrediti fokus za partnerstva i investicije u odnosu na potrebe svake zemlje.

Na skupu se govorilo i o lečenju ranog karcinoma i naporima da karcinom postane izlečiv u 21. veku. Kako su naglasili brojni panelisti, jedan od dva ključna načina da se ovaj cilj dostigne predstavlja unapređenje dostupnosti pravovremenoj prevenciji, ranoj detekciji, skriningu, dijagnostici i inovativnim terapijama.

Korišćenje podataka i tehnologija, kao što je veštačka inteligencija, može nam takođe značajno pomoći da smanjimo nejednakosti u dostupnost visoko kvalitetnim intervencijama u čitavom regionu.