Kompanija „Heliant“ je donirala svoj zdravstveni informacioni sistem Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu u okviru međunarodnog projekta „Sockets“, koji u Srbiji realizuje Centar za promociju nauke.

 

Studenti ove škole su već počeli da koriste Heliant tokom ovog semestra. Kako nam je prenela profesorka Branka Rodić, studenti su reagovali veoma pozitivno, zaključili su da je Heliant jednostavan za korišćenje i veruju da će im poznavanje rada u ovom sistemu pomoći u budućoj karijeri.

Profesorka Rodić je istakla da se u okviru nastavnog procesa budući zdravstveni radnici osposobljavaju za rad u informacionom sistemu za zdravstvene ustanove i kroz praktične vežbe stiču veštine poslovanja i vođenja evidencije. Ona ističe da će stečena znanja i veštine pomoći studentima Visoke zdravstvene škole da lakše savladaju izazove sa kojima će se susresti na početku karijere.

 

 

Mišljenje profesorke Rodić deli Milan Jenić iz Centra za promociju nauke, koji smatra da su studenti Visoke zdravstvene škole dobili značajan resurs koji će im značiti u edukativnom i u budućem profesionalnom angažovanju.

Cilj međunarodnog projekta „Sockets“, u kojem pored Srbije učestvuju i organizacije iz Bugarske, Danske, Estonije, Italije, Holandije i Španije, je da kroz društveni angažman i saradnju sa društveno odgovornim kompanijama, uz pomoć ključnih tehnologija, pomognu usklađivanje razvoja inovacija sa društvenim vrednostima i potrebama, tako da se stvaraju kvalitetna radna mesta, poboljša kvalitet života i održivi razvoj.