Korišćenje Heliant informacionog sistema ne samo da je olakšalo vođenje medicinskih evidencija i zdravstvene dokumentacije, već je i znatno uticalo na unapređenje kvaliteta i brzine zdravstvene zaštite i poboljšanje uslova rada medicinskog osoblja, piše PC Press.

 

Najugledniji domaći IT magazin, PC Press, u martovskom izdanju piše da je zdravstveni informacioni sistem Heliant „najrasprostranjenije rešenje u zdravstvenom sistemu Srbije“.

„Tokom više od 20 godina, Heliant se postepeno razvijao, tako da danas omogućava digitalizaciju svih interakcija između pacijenta i zdravstvene ustanove, između zdravstvenih radnika i između ustanove i Ministarstva zdravlja, RFZO i svih drugih činilaca u zdravstvenom sistemu Srbije“, kaže se u članku PC Press-a pod naslovom „Heliant: Informacioni sistem u službi zdravlja“.

O kvalitetu ovog rešenja, koji je razvila kompanija „Heliant“, kao što PC Press ističe, govori i njegova sve veća zastupljenost u kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja, institutima i zavodima, kao i dugogodišnje iskustvo medicinskih radnika koji rade u ovom programu.

„Korišćenje Heliant informacionog sistema ne samo da je olakšalo vođenje medicinskih evidencija i zdravstvene dokumentacije, već je i znatno uticalo na unapređenje kvaliteta i brzine zdravstvene zaštite i poboljšanje uslova rada medicinskog osoblja“, kaže se u tekstu koji naglašava da iza ovog sistema stoji tim koji je osluškivao potrebe medicinskih radnika i kontinuirano radio na unapređenju.

Informacioni sistem Heliant je, pored toga uspešno integrisan i s Moneo finansijskim sistemom, pa je, objašnjava PC Press, upravljanje zalihama i vođenje svih poslovnih i administrativnih procesa digitalizovano, sinhronizovano i time umnogome olakšano.

Istovremeno, Heliant je integrisan i sa Infolab laboratorijskim informacionim sistemom i radiološkim informacionim sistemom, kao i sa servisima Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Pored softvera za državne zdravstvene ustanove, među kojima su Univerzitetski klinički centar Srbije, UKC Niš, UKC Kragujevac, brojne bolnice, više od 100 domova zdravlja, PC Press podseća da je od 2015. godine Heliant ušao u privatni sektor i da ga danas koriste svi sistemi velike trojke, Euromedik, Acibadem Bel Medic i MediGroup, kao i više od 100 srednjih i manjih ustanova u Srbiji i regionu.

PC Press donosi i komentar Filipa Maljkovića, šefa razvoja u kompaniji „Heliant“, koji kaže da je uspehu informacionog sistema, u velikoj meri doprinela njegova prilagodljivost.

„Naime, svi znamo da je naš zdravstveni sistem komplikovan. Ta kompleksnost dolazi do izražaja još više kada pokušate da sve procese u zdravstvenom sistemu, na svim nivoima zdravstvene zaštite, smestite u jedno parče softvera. Tako je nastao Heliant,“ kaže Maljković u članku koji se, pored štampanog izdanja, može pročitati i na veb portalu PC Press-a.