Zajednički projekat kompanije Takeda i Helianta „Telemedicina za inflamatorne bolesti creva“ (u daljem tekstu: „IBD“) prepoznat je od strane UNDP-a kao inovativni projekat koji doprinosi dekarbonizaciji i pravednoj zelenoj tranziciji u Srbiji. Projekat su podržali Vlade Japana i Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.

 

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji je prepoznao projekat Telemedicine za inflamatorne bolesti creva sproveden u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, kao jedan od inovativnih projekata koji će u narednom periodu doprineti smanjenju emisije gasova staklene bašte (eng. greenhouse gases), kao i pravednoj zelenoj tranziciji u Srbiji.

U okviru projekta izvršiće se nacionalna ekspanzija na 7 novih ustanova, odnosno IBD centara: UKC Srbije, KBC Dragiša Mišović, KBC Bežanijska Kosa, IZZZDOV Novi Sad, UDK Tiršova, kao i UKC Niš i UKC Kragujevac. Veliki fokus u ovoj ekspanziji stavljen je na omogućavanje telemedicinskih pregleda pedijatrijskim pacijentima, tako da je uključivanje UDK Tiršova i IZZZDOV Novi Sad bio jedan od glavnih ciljeva u ovoj fazi.

Bitno je napomenuti da je Srbija prva zemlja u Evropi u kojoj je telemedicinski pregled omogućen i u državnom zdravstvenom sistemu i u potpunosti priznat od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, čime su i stvoreni uslovi za nacionalnu primenu telemedicine u Republici Srbiji.

Korist od ovog projekta je višestruka i nije ograničena samo na segment dekarbonizacije i pravedne zelene tranzicije:

  • Pacijenti ne gube na kvalitetu lekarskog pregleda.
  • Ušteda vremena koje pacijenti troše za odlazak i povratak sa kontrolnih pregleda. Tokom pilot projekta utvrđeno je da svaki pacijent u proseku troši po svakom pregledu 2 sata i 27 minuta na putovanje. Takođe, pacijenti nisu morali da odsustvuju sa posla zbog zakazanih pregleda.
  • Pacijenti nisu izloženi dugim čekanjima u bolničkim čekaonicama i samim tim je smanjena mogućnost prenošenja zaraznih bolesti, što je od izuzetne važnosti imajući u vidu da je reč pacijentima koji su pod visokim rizikom.
  • U slučaju pedijatrijskih pacijenata, roditelji neće morati da uzimaju odsustvo sa posla kako bi vodili svoju decu na preglede.
  • RFZO štedi na sredstvima obezbeđivanja sanitetskog prevoza i refundacije troškova prevoza pacijenata, čime se direktno štede sredstva iz državnog budžeta.
  • Smanjuje se pritisak na zdravstvene ustanove, odnosno na lekare i medicinsko osoblje, smanjenjem gužvi u čekaonicama.
  • Prednosti za životnu sredinu – drastično se smanjuje potreba za prevozom, štedi se na gorivu, što ima značaj za smanjenje otiska CO2. Na osnovu broja obavljenih pregleda u prethodne dve godine u 8 ustanova u kojima će projekat biti sproveden, procenjeno je da može doći do smanjenja emisije CO2 za oko 90 tona na godišnjem nivou.

Pored gore navedenih institucija, projekat su podržale i sledeće organizacije: Japanska poslovna alijansa, UKUKS (Udruženje za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije), Udruženje IBD-ologa Srbije (SIBDA).