Jedanaest zaposlenih kompanije „Heliant“ nedavno je prošlo obuku za javni nastup i prezentovanje BizPoint koju organizuje Institut Main Point.

 

Predavači – glumac i master komunikologije, Slobodan Roksandić, i glumac Marko Milovanović, su svakom učesniku obuke pojedinačno pomogli da uvežbava nastup, koristeći i video vežbe i simulacije, nakon čega se učesnik obuke upoznao sa svojim govorničkim i prezentatorskim mogućnostima. Svakom učesniku obuke je skrenuta pažnja i na to koje delove svojih nastupa treba da unapredi.

Usavršavale su se tehnike disanja, artikulacija, intonacija, dinamika, izbor reči, govor tela, uspešno suočavanje sa tremom, vizuelno predstavljanje, stil i struktura izlaganja.

Zaposleni u kompaniji „Heliant“ su naučili kako da na svesnom nivou kontrolišu svoj nastup, kako da ga učine posebnim i ostave dobar utisak.

Svi su uspešno prošli ovu obuku i dobili sertifikate Instituta Main Point.