Savez za zdravstvo organizacije NALED održao je konstitutivnu sednicu kojom je predsedavao Vukašin Radulović, suosnivač kompanije „Heliant“. Sednici su kao gosti prisustvovali ministarka zdravlja, Danica Grujičić, i direktor sektora za IT u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO), Marko Jovanović.

 

Razgovaralo se o prioritetima Saveza za zdravstvo i o narednim koracima u digitalizaciji zdravstvenog sistema, kao što su uvođenje jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona i povezivanje svih ustanova i lekara specijalista kroz elektronski uput i elektronski medicinski dosije, te olakšavanju pristupa pacijenata lekarima specijalistima, piše portal naled.rs.

 

Kako se kaže u saopštenju sa sednice ovog radnog tela organizacije NALED, uspostavljanje elektronskog dosijea će biti jedan od ključnih reformskih prioriteta Saveza za zdravstvo, koji će pružiti podršku Ministarstvu zdravlja i resornim institucijama u ovom poslu.

Pristup ovoj evidenciji treba da dobiju i lekari u privatnim ustanovama, u cilju efikasnijeg lečenja.

U naredne dve godine, rad Saveza za zdravstvo će biti usredsređen i na smanjenje lista čekanja i povećanje broja usluga koje će građani moći da obave u privatnom zdravstvu o trošku RFZO (sada je to slučaj sa dijalizom, vantelesnom oplodnjom, hiperbaričnom komorom i kataraktom).

 

Dalje će se raditi i na digitalizaciji procedura, pre svega kada su u pitanju kliničke studije i dobijanje dozvola za lek, kako bi nove, moderne i efikasnije terapije bile dostupne našim građanima.

 

Novoizabrani predsednik Saveza za zdravstvo, Vukašin Radulović, je najavio da će ovo telo podržati sprovođenje Programa digitalizacije u zdravstvenom sistemu u delu koji predviđa uvođenje usluge eBolovanje.

 

„Cilj nam je, između ostalog, da i lekari u privatnom sektoru dobiju mogućnost da otvore bolovanje pacijentu. Takođe, fokus nam je uvođenje usluge eUput kojom želimo da omogućimo da lekari specijalisti izdaju upute za dalje lečenje, čime bismo poštedeli građane vraćanja kod izabranog lekara. I na kraju, cilj je da uslugu eRecept, koja važi za lekove sa A liste, proširimo i na B, C i D listu lekova“, rekao je Radulović.

 

 

Ministarka Danica Grujičić je istakla da je srpskom zdravstvu potrebna digitalizacija kako bi lekari svu svoju energiju mogli da posvete lečenju pacijenata, a ne da dragoceno vreme troše na administrativne poslove.

 

„Projekat Ministarstva zdravlja o porodičnom lekaru je, u stvari, ideja da kroz veću podršku porodičnim lekarima – a to su lekari u „najlokalnijoj“ zajednici – ostvarimo primarnu zdravstvenu zaštitu koja preventivnim delovanjem ostvaruje veći stepen zdravstvene zaštite celog naroda“, naglasila je Grujičić.

 

„RFZO je uveo SAP informacioni sistem i time uspostavio uvid u robno-materijalno stanje zdravstvenih ustanova u cilju optimizacije utrošaka i stvaranja velikih finansijskih ušteda“, rekao je Marko Jovanović, direktor sektora za IT u RFZO.

 

Dogovoreno je i da Savez u narednih mesec dana predstavi Ministarstvu analizu i preporuke za unapređenje procedure stavljanja leka na tržište koja traje dve do tri godine umesto devet meseci, što građanima otežava pristup lekovima.

 

Akcenat će biti stavljen i na ubrzanju procedure za dobijanje dozvole za sprovođenje kliničkih studija, što će značajno olakšati dostupnost modernih terapijskih procedura. Ova procedura u Srbiji traje i do tri puta duže nego u drugim zemljama i odvraća kompanije da ulažu u ispitivanja u našoj zemlji.

 

Objavljivanje drugog izdanja „Sive knjige zdravstva“, koja sadrži popis 50 najvećih administrativnih prepreka razvoju ovog sektora, kao i konkretna rešenja za njihovo prevazilaženje, očekuje se u narednoj godini.

 

Novo rukovodstvo Saveza za zdravstvo

 

U naredne dve godine ovim Savezom za zdravstvo predsedavaće Vukašin Radulović. Za potpredsednike su izabrani Una Ljubičić, direktorka za retke bolesti u kompaniji „Pfizer“, Vladimir Tipsarević, direktor za javne politike i odnose sa javnošću u kompaniji „Novo Nordisk Pharma“, Dejan Pešić, direktor „MediGroup“. Iz redova lokalnih samouprava, u radu Saveza će učestvovati Lidija Dimitrijević, zamenica gradonačelnika Leskovca.