Platforma kompanije „Heliant“, eDijabetes, pokazala se izuzetno korisnom i pomogla je u zbrinjavanju velikog broja ljudi. Efikasna je, omogućava uštedu u vremenu kao i direktnu komunikaciju između kolega“, kaže dr Marija Glavinić iz Savetovališta za dijabetes Doma zdravlja Zemun.

 

Elektronske konsultacije su vid telemedicine kojim se sprovode beskontaktni pregledi kada je to medicinski opravdano. Za pacijente obolele od dijabetesa Ministarstvo zdravlja je prepoznalo potrebu i mogućnost za unapređenja zdravstvene zaštite kroz institucionalne eKonsultacije.

 

Ima dosta slučajeva kada je radi sagledavanja zdravstvenog stanja pacijenta dovoljno da se izvrši razmena dokumentacije i laboratorijskih analiza između doma zdravlja i bolnice ili kliničkog centra. Tada, kada izabrani lekar zaključi da nije neophodno lično prisustvo pacijenta na pregledu, može se koristiti digitalna platforma eDijabetes koju je razvila kompanija HELIANT u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Srbije (UKCS). Preko eDijabetes platforme u okviru zdravstvenih sistema i bezbednog okruženja lekari između sebe razmene dokumentaciju i izveštaje i omoguće pacijentu da samo nakon posete domu zdravlja dobije nalaz i mišljenje specijaliste uz eventualnu korekciju terapije.

 

Nedavno je završen pilot projekat za primenu platforme eDijabetes u kome su pored UKCS učestvovali Opšta bolnica Valjevo i domovi zdravlja Zvezdara, Valjevo i Zemun. Kroz platformu su sprovedene na desetine konsultacija, a u jednom slučaju je čak i realizovana hospitalizacija. Platforma je za sada dostupna samo u ovim ustanovama, a dobri rezultati pilot projekta preporučuju eDijabetes za primenu na nacionalnom nivou, kada bi osobama sa dijabetesom širom Srbije bilo omogućeno jednostavnije lečenje. Izuzetno je značajno naglasiti da ovaj vid pregleda smanjuje rizik od zaraze virusima i za lekare i za pacijente. O iskustvima i utiscima iz pilot projekta razgovaramo sa dr Marijom Glavinić Mijić iz Savetovališta za šećernu bolest DZ „Zemun“.

 

Heliant: Kako vidite značaj elektronskih konsultacija danas kada nas je pandemija kovida primorala da koristimo netradicionalna rešenja?

 

Dr Marija Glavinić: U vreme kada smo se mi uključili u elektronske konsultacije videla sam to kao „svetlo na kraju tunela“, pošto je to bilo vreme kovida, kada je konsultacija između različitih nivoa ustanova zdravstvene zaštite bila prekinuta izuzev ličnih kontakata, jer je većina bila u „crvenoj zoni“.

 

Bilo je veoma malo lekara koji su tada bili dostupni i koji nisu bili u „crvenoj zoni“, a priliv pacijenata koji nisu bili kovid-pozitivni i kojima je trebala nešto hitnija pomoć ni tada nije bio beznačajan.

 

Taj vid elektronske komunikacije se pokazao kao veoma efikasan. Ta ideja je bila izuzetno korisna i pojavila se u pravom trenutku. Vi ste faktički mogli da zbrinete ljude kojima je to bilo najpotrebnije, da dobijete savet za pacijente koji su već obavili preglede, smanjujući broj kontakata sa tom osobom, jer je postojao rizik i od zaražavanja pacijenata, ali i kolega lekara, koji nisu morali da se izlažu riziku više nego što je to potrebno.

 

Heliant: Kakva su Vaša iskustva prilikom korišćenja eDijabetes platforme? Kakve su dobrobiti za lekare i pacijente?

 

Dr Glavinić: Ja mogu da govorim o ličnom iskustvu i iskustvu dva specijalizanta koji su radili zajedno sa mnom – nama su elektronske konsultacije bile izuzetno korisna opcija i pomoć koja se pojavila u pravom trenutku zato što je pomogla da se zbrine veliki broj ljudi.

 

Dobrobiti su, pre svega, ušteda u vremenu, efikasnost, direktna komunikacija između kolega bez bojazni da će pacijent da izgubi papir.

 

Imate direktnu komunikaciju sa nekim ko je pacijenta pregledao. Veoma je teško doneti odluku uz pomoć telemedicine o terapiji čoveka koga niste videli, ali ako imate dobru obostranu komunikaciju i kvalitetan dogovor o tome šta i kako se radi, onda je to izuzetno korisno. Čak mislim da smo mnogo lakše zakazivali hospitalizaciju i lakše i brže menjali terapiju.

 

Aplikacija pomaže pacijentu i zato što mu skraćuje lutanje kroz ceo sistem. Drugo, možete da ispratite sve što je u zdravstvenim ustanovama urađeno sa tim pacijentom i rasterećujete zdravstveni sistem jer neće, na primer, morati da se radi dupla trijaža.

 

Ne samo sa aspekta lekara koji je koristio eDijabetes, nego i sa strane pacijenata mogu da kažem da su oni to prihvatili sa oduševljenjem i olakšanjem. Oni su inače bili preplašeni od kovida, jer su bili posebno rizična grupa, tako da su bili zahvalni zato što ne moraju da idu po zdravstvenim ustanovama više nego što je to potrebno.

 

Heliant: Kakvi su utisci pacijenata koji su bili podvrgnuti novom načinu pregleda? Šta ističu kao najveći značaj rešenja?

 

Dr Glavinić: Upravo to što se smanjuje lutanje kroz zdravstveni sistem. Izuzetno je komforno kada imate dobar tim. Pacijenti imaju jednu posetu lekaru, posle toga su izvešteni o ishodu konsultacija, zakazana im je nova konsultacija kod njihovog lekara…

 

To su često stariji ljudi, koji se ne snalaze baš najbolje, nisu voljni, naročito kad su jako loše, da hodaju „tamo-vamo“. Tako da ’em im se skraćuje broj poseta lekarima, ’em im se pojednostavljuje put da dobiju svoju terapiju. Dovoljno je da pozovu i da im se zakaže hospitalizacija direktno. Sve to olakšava kretanje pacijenata kroz sistem, što, pretpostavljam, i jeste bila osnovna ideja uvođenja aplikacije eDijabetes.

 

Heliant: Želite li da da podelite neke utiske o kojima Vas nismo pitali?

 

Dr Glavinić: Dijabetes je dobro polje za te digitalne tehnologije. Taj vid elektronske konsultacije kolege sa kolegom, koja je ranije išla svuda u papirnoj formi, je mnogo efikasniji. Lično me je obradovalo to što mogu da se obratim nekom sa informacijama o tome koliko sam sa pacijentom ja uradila i gde kolega onda može da nastavi. To je jako dobro za ljude koji rade u sistemu, a naročito za pacijente.

 

Istovremeno, bilo bi dobro da se radi na edukaciji i motivisanosti lekara da rade u tom novom sistemu. Digitalizacija je ozbiljan problem u našem zdravstvenom sistemu. Treba pitati kolege sa viših nivoa zdravstvene zaštite koliko informacija oni dobiju iz izveštaja, a koliko iz elektronske dokumentacije kojoj mogu da pristupe. Suštinski mora da se radi na jačanju poverenja unutar zdravstvenog sistema. Mislim na kompetenciju lekara koji šalje rezultate konsultacije i onog koji odgovara.

 

Morali bi jasno da se odvoje prioriteti, kako se ne bi rizikovalo sa zatrpavanjem lekara koji treba da vam odgovori na konsultacije. To su dve potencijalne opasnosti koje bi mogle da se reše nekim „semafor sistemom“ ili nečim sličnim.