Eminentni skup predstavnika evropskih i svetskih zdravstvenih i naučnih ustanova, farmaceutskih i IT kompanija, bio je još jedna prilika da tim kompanije „Heliant“, koji je nastupio kao naučno-tehnički partner zdravstvenih ustanova, blisko sarađuje sa kolegama sa univerziteta Oksford i Kolumbija.

 

Prošle nedelje je održan skup „EHDEN Farmakovigilanca Study-a-thon“ u švedskom gradu Upsala, petodnevni skup predstavnika zdravstvenih ustanova iz Norveške, Španije, Velike Britanije i Srbije, akademskih institucija i farmaceutskih firmi, kao i IT kompanija iz Finske i Srbije koje razvijaju softver za zdravstvo, na kome se razgovaralo o izveštajima o sumnjama na neželjene posledice uzimanja lekova, te analizirali podaci i razvoj protokola za naučne studije.

 

ADR (Adverse drug reaction) izveštaji o nuspojavama su, naime, glavni izvor informacija uz čiju pomoć se identifikuju novi aspekti i nepoznate posledice upotrebe lekova.

 

Tokom skupa, učesnici su zajedno sa stručnjacima Uppsala Monitoring Centre (UMC), koji je partner Svetske zdravstvene organizacije za međunarodni nadzor lekova, testirali kako zajednička mreža zdravstvenih podataka – koju je razvila mreža European Health Data & Evidence Network (EHDEN), može da dopuni izveštaje koje dobijaju sa terena o sumnji na neželjene efekte i poboljša otkrivanje i procenu detektovanih bezbednosnih signala kako bi se obezbedila racionalna i bezbedna primena farmakoterapije u svakodnevnoj praksi.

 

Predstavnici zdravstvenih ustanova iz Srbije (Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Kliničko bolničkog centra Zvezdara) dali su značajan doprinos razumevanju konteksta i ekspertskom tumačenju uočenih fenomena.

 

Dr Vujović i dr Danilović na radnoj sesiji koja je uključivala analizu podataka i ekspertske diskusije

 

Study-a-thon je bio još jedna prilika da tim kompanije Heliant čiji su članovi bili dr Nevena Veljković, menadžer za nauku i istraživanje i dr Etir Chalabi, stručni medicinski saradnik, blisko sarađuje sa kolegama iz OHDSI zajednice sa univerziteta Oksford i Kolumbija. Heliant tim je nastupio kao naučno-tehnički partner zdravstvenih ustanova i zajedno sa saradnicima dr Ankicom Vujović iz UKC Srbije, dr Jelenom Milanović i Dimitrijem Spasićem iz UKC Niš i dr Anom Danilović iz KBC Zvezdara sprovodio studije na anonimiziranim agregiranim podacima. Tokom boravka u Upsali, članovi Heliant tima su posetili Uppsala Monitoring Centre i upoznali se sa njihovim istraživanjima.

 

Univerzitet u Upsali, Švedska, najstariji univerzitet u Skandinaviji

 

Upsala je, inače, centar biotehnološke industrije i biomedicinskih istraživanja. U njoj se nalazi i najstariji univerzitet u Skandinaviji iz XV veka.