Poznata niška zdravstvena ustanova, Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu (ZPBT), je u februaru ove godine implementirala nove informacione sisteme – zdravstveni Heliant i laboratorijski INFOLAB LIS.

 

Nakon što su od kolega saznali da se u Univerzitetskom kliničkom centru Niš počelo sa primenom informacionih sistema kompanije „Heliant“, i nakon što su se uverili da su iskustva UKC sa tim sistemima odlična, u Zavodu su se odlučili da uvedu softver „Heliant“, kao i da laboratoriju opreme softverom INFOLAB LIS.

 

Nakon kratkog perioda instaliranja i probe novih sistema, kao i umrežavanja sa laboratorijom, Slobodanka Petrić, načelnica Odeljenja za nemedicinske poslove Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu za portal heliant.rs kaže da sve funkcioniše besprekorno i da za informacione sisteme kompanije „Heliant“ ima samo reči hvale.

 

Petrić kaže da nije bilo nikakvih problema ni tokom obuke radnika, da su se svi brzo navikli na nov sistem, čak i oni sa manje iskustva u korišćenju ovakvih aplikacija.

 

U tome su, ističe ona, mnogo pomogli i zaposleni kompanije „Heliant“ koji su na terenu, u Zavodu, brzo i profesionalno otklanjali sve probleme koji su se javljali tokom uhodavanja.

 

Ubrzo su se, kaže Petrić, pokazale prednosti uvođenja sistema kompanije „Heliant“ i umrežavanja sa laboratorijom – sve je postalo mnogo brže i efikasnije. Korišćenje papira i štampača se drastično smanjilo, različiti interni ili laboratorijski nalazi se upisuju u sistem i to svaki lekar može da vidi. Automatizovano je i izveštavanje prema Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

 

Prezadovoljni smo – lekarima je sistem i ubrzao i olakšao rad, što je, naravno, pomoglo i pacijentima da efikasnije završe sve preglede“, kaže Slobodanka Petrić.

 

Ona smatra da u zdravstvu ima suviše administrativnih poslova generalno, ali da informacioni sistemi kompanije „Heliant“ pomažu da se taj posao lekarima i zdravstvenom osoblju olakša.

 

Slobodanka Petrić kaže da su u Zavodu toliko zadovoljni novim informacionim sistemima, da žele da umrežavanje prošire i na digitalni rendgen, koji će uskoro dobiti.

 

To će nama mnogo da znači, ušteda je ogromna“, kaže Petrić.

 

Ona smatra da bi bilo dobro da Zavod bude umrežen i sa svojim Domom zdravlja, koji još uvek ne koristi IS kompanije „Heliant“, ali i sa Univerzitetskim kliničkim centrom, budući da se pacijenti iz Zavoda često upućuju tamo na dalja ispitivanja.