U utorak, 07. decembra 2021. godine, povodom Dana melanoma 2021 održan je hibridni godišnji sastanak Odbora za melanom SLD pod nazivom „Melanom – novine i izazovi“.

 
Ovaj simpozijum ugostio je eminentne stručnjake i predavače iz predmetne oblasti koji su imali prilike da govore o adjuvantnoj terapiji melanoma, uticaju pandemije korona virusa na pacijente, prevenciji, dijagnostici i lečenju.
 
Filip Maljković, šef razvojnog tima kompanije „Heliant“, pored stručnjaka iz zdravstvenih ustanova koji su istakli važnost strukturiranja podataka za izveštavanje, imao je priliku da govori o povezivanju Heliant sistema sa Registrom za melanom.

 

Koje pogodnosti donosi unapređivanje kliničke baze podataka i njena integracija sa Registrom za melanom?

Filip: Svi podaci koji se nalaze u kliničkoj bazi podataka će biti bolje organizovani nego što su u ovom trenutku i u tom smislu pogodniji za statističku obradu. Upravo zbog potrebe za jednostavnijim izveštavanjem, u saradnji sa predstavnicima Instituta za onkologiju Srbije (IORS), nastala je ideja da se unos u kliničkom registru transformiše, odnosno da se dopuni poljima i obeležjima koja će se importovati u Registar za melanom.
 

Koji su izazovi kada je u pitanju povezivanje sa Registrom za melanom?

Filip: Na sastanku sa predstavnicima organizacije „EUMelaReg“, kvalitet podataka je izdvojen kao ključni faktor pri povezivanju sa Registrom za melanom. Smatram da povezivanje sa ovim registrom predstavlja tehnološki novitet za Heliant, ali ne i izazov.
 

Šta je urađeno u međuvremenu na ovom polju?

Filip: Izvršena je dopuna kliničke baze podataka obeležjima tako da se što više podataka koji su namenjeni statističkoj obradi unose u struktuiranoj formi. Broj polja koja se unose u formi slobodnog teksta je sveden na minimum. Sa druge strane dodat je značajan broj datumskih obeležja koja opisuju vremenske odrednice što je od izuzetnog značaja za donošenje zaključaka o toku bolesti i efektima terapije.
 

Kako se vrši povezivanje sa Registrom za melanom?

Filip: Predstavnici organizacije „EUMelaReg“ su nam dostavili tehničku dokumentaciju koja nedvosmisleno opisuje koja će polja unutar kliničke baze podataka na IORS-u i na koji način odgovarati poljima unutar Registra. Planirano je da ustanove koje ne koriste Heliant podatke unose ručno u Registar za melanom.
 

Kakva je budućnost kada su u pitanju kliničke baze podataka za melanom?

Filip: Ideja je da se, u saradnji sa stručnjacima u oblasti, stvori ekosistem u kojem će kvalitet podataka biti na visokom nivou, čiji će krajnji cilj biti uspešnija prevencija melanoma, kao i poboljšanje kvaliteta zdravstvene nege pacijenata obolelih od melanoma. Heliant je u IORS-u započeo prilagođavanje kliničke baze podataka, a u skorijem periodu se očekuje početak aktivnosti izrade ovakve baze podataka u Kliničkom centru Crne Gore.