Kompanija „Heliant“ za narednu, 2022. godinu, priprema mnoštvo novina. Među novinama su i izmene poslovnog informacionog sistema Moneo, koje će doneti prilagođavanje potrebama korisnika u skladu sa specifičnostima njihovog rada i usaglašavanje sa novim zakonskim rešenjima, bitnim za efikasno unapređenje poslovanja.

 

Potpuna integracija sa sistemom eFaktura

Šef razvoja Moneo tima Dragan Okiljević podseća da novi Zakon o elektronskom fakturisanju, koji počinje da se primenjuje jednim delom od 1. januara, a drugim od 1. jula. 2022. godine, donosi sistemske promene u vezi sa obavezom izdavanja elektronskih računa u propisanom formatu.

Moneo će ispratiti sve ove promene i biće potpuno integrisan sa sistemom elektronskih faktura, kaže Okiljević.

Izmenama Zakona, ukida se obaveza izdavanja računa u štampanom obliku. Propis će se primenjivati sukcesivno, te će ustanove u zdravstvu morati da prilagode svoje informacione sisteme, kao i da obuče zaposlene za rad na portalu eFaktura.

 

Novi model fiskalizacije

Prvog dana naredne godine počinje i primena novog Zakona o fiskalizaciji kojim se uređuje predmet i postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije, itd.

Ove pomene podrazumevaju upotrebu novog modela elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će se za promet na malo (koji uključuje i avans) izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Ovakav model fiskalizacije zasniva se na online režimu koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi, u realnom vremenu.

Predviđen je postepeni prelazak na nov model fiskalizacije, a krajnji rok je 30. april 2022. godine, do kada će zdravstvene ustanove izvršiti neophodne hardverske i softverske izmene. Okiljević navodi da je Moneo akreditovan za novi model fiskalizacije u skladu sa predviđenim rokovima.

 

Arhivska knjiga

Šef razvojnog tima Monea kaže da je poseban modul ovog poslovnog sistema „Arhivska knjiga“ potpuno usaglašen sa novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koji su dužni da vode svi u privatnom i javnom sektoru.

Prema tom Zakonu, sva pravna lica su dužna da do kraja godine izrade obavezne normativne akte, a da od 2022. dostavljaju prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine za materijal nastao prethodne godine.

Poslovni sistem Moneo, naglašava Dragan Okiljević, omogućava unos ulaza u knjigu sa svim predviđenim obaveznim podacima, različite vrste pretraga ulaza arhivske knjige, štampanje kompletne arhivske knjige ili odabranih ulaza, kao i eksport u Excel tabelu arhivske knjige.

 

Podsećamo da poslovni informacioni sistem Moneo omogućava potpunu integrisanost poslovnih procesa korisnika, detaljno izveštavanje i bolji protok informacija, brže i lakše prilagođavanje zakonskim promenama, informisano odlučivanje i planiranje.

 

Zainteresovani za ovaj novi modul poslovnog sistema MONEO mogu već sada da kontaktiraju kompaniju „Heliant“.