Kompanija „Heliant“ je razvila funkcionalnost koja olakšava rad lekarima na višim nivoima zdravstvene zaštite. Korisnicima Heliant informacionog sistema pružamo mogućnost da automatski generišu završni izveštaj na osnovu popunjenih polja tokom pregleda pacijenta. Nova funkcionalnost obezbeđuje sintezu unapred unetog teksta koji lekar dalje može menjati i prilagođavati.

 

Sadržaj i formu izveštaja definišu lekari shodno svojim potrebama. Strukturirano uneti podaci bivaju ubačeni u odgovarajući kontekst rečenica završnog izveštaja i gramatički su prilagođeni.

 

Kada završi pregled, lekar ne piše izveštaj sam, već se on automatski generiše na osnovu unetih podataka čime se pored uštede vremena, smanjuje i mogućnost greške. Lekari mogu da budu potpuno sigurni da će svi uneti podaci biti uključeni u izveštaj.

 

Kompanija Heliant ulaže velike napore da svojim uslugama odgovori zahtevima savremenih trendova i zajedno sa svim svojim partnerima brine o zdravlju naših građana.

 

Primer automatskog generisanja izveštaja:

Za više informacija i prezentaciju kontaktirajte nas na help-desk@heliant.rs.