„Hermes“ platforma kompanije „Heliant“ za komunikaciju zdravstvenih radnika predstavljena pedijatrima

 

U organizaciji Udruženja pedijatara Srbije i organizacije UNICEF, 11. februara 2021. godine održan je vebinar na temu „Značaj ranog razvoja i odstupanja u razvoju-uloga pedijatra i razvojnog savetovališta“.

 

Vebinar je bio namenjen zdravstvenim radnicima i stručnjacima u obrazovanju i socijalnoj zaštiti koji se bave podrškom deci ranog uzrasta i porodicama iz osetljivih grupa a u prilici su da veoma rano prepoznaju eventualna kašnjenja i smetnje u razvoju i rizike koji do njih mogu dovesti. Vebinaru je prisustvovalo više od 350 polaznika.

 

„Hermes“ je kolaboraciona platforma kompanije „Heliant“ za razmenu poruka i informacija među kolegama, zdravstvenim radnicima. „Hermes“ platforma je dostupna u svim zdravstvenim ustanovama koje koriste Heliant informacioni sistem. Razvoj platforme podržali su Fond za inovacionu delatnost, UNICEF i USAID.

 

Dr Dunja Civrić iz razvojnog savetovališta Doma zdravlja Sremska Mitrovica je demonstrirala studiju slučaja za korišćenje platforme „Hermes“, a predstavnik kompanije „Heliant“, dr Nikola Jovanović, predstavio je rad na ovoj platformi.

 

U okviru svog izlaganja, dr Jovanović je u realnom vremenu demonstrirao kako se platformi pristupa i kako se šalju poruke. „Hermes“ platforma je intuitivna i jednostavna za korišćenje i nadamo se da će ga učesnici vebinara uvrstiti u svoj svakodnevni rad.

Vebinar je u procesu akreditacije i u dogledno vreme snimak vebinara će biti dostupan na edukativnoj platformi Udruženja pedijatara Srbije.