Kompanija Heliant je od juče članica Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

 

Ova najveća javno-privatna asocijacija u Srbiji, okuplja više od 300 drušveno odgovornih kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

 

NALED se od osnivanja 2006. pozicionirao kao udruženje koje se zalaže za unapređenje poslovnog okruženja kroz dijalog, za jačanje kapaciteta opština za ekonomski razvoj, za otvorenu stručnu debatu, kao za i usaglašavanje stavova predstavnika državnih i lokalnih institucija, privrede i građanskog društva.

 

Članovi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj se zalažu za efikasnu i transparentnu javnu upravu, fer konkurenciju, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede.

 

Tako je ovo udruženje postalo važan sagovornik vlade i Narodne skupštine kada je u pitanju definisanje zakonskih rešenja važnih za privredu, te jedan od vodećih autoriteta u monitoringu regulatorne aktivnosti i merenja performansi javne uprave.

 

NALED učestvuje u radnim grupama Vlade Srbije koje izrađuju propise, dok u skupštini pruža stručnu podršku u pripremi amandmana za unapređenje regulatornog okvira za poslovanje.

 

Pored toga, prati sprovođenje ekonomskih reformi, napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji i poziciju Srbije na Doing Business listi Svetske banke.