Heliant

19.11.2020.

Heliant u Kliničkom centru Crne Gore

 

U toku je implementacija Heliantovog zdravstvenog informacionog sistema u najvećoj crnogorskoj zdravstvenoj ustanovi – Kliničkom centru Crne Gore. U Ministarstvu zdravlja CG izražavaju veliko zadovoljstvo koristima koje i lekari i medicinskog osoblje, kao i paci-jenti, imaju od automatizacije procesa lečenja koje Heliant Health omogućava.

 

-Kompletan projektni i operacioni tim, koji se sastoji od ljudi iz Ministarstva zdravlja, predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Kliničkog centra Crne gore, zadovoljan je dosadašnjim tokom implemantacije informacionog zdravstvenog sistema Heliant u KCCG, kaže za heliant.rs Stevan Ljumović, načelnik Odeljenja za integralni zdravstveni informacioni sistem u Ministarstvu zdravstva Crne Gore.

 

Radi se o krucijalnom projektu kada se govori o digitalnoj transformaciji u zdravstvu, kaže Ljumović i dodaje da on podrazumeva kompletnu informatizaciju i informatičku integraciju svih sistema u Kliničkom centru, koji uvodi i poslovni informacioni sistem kao i takozvani „pametni menadžment“ (business intelligence).

 

Implementacija je počela u veoma teška vremena, posebno po zdravstveni sistem: u KCCG je Heliantov tim počeo da radi prvih dana marta, ali je već 16. marta morao da prekine zbog zdravstvene krize izazvane kovidom.

Nastavljena je u maju – pre svega zahvaljujući tome kako su se organizovali Helaintov tim i naš konzorcijum, kaže Stevan Ljumović.

Tokom leta je nastupio drugi talas epidemije, koji je ponovo zaustavio implementaciju. Ona je u septembru nastavljena i do sada nije prekidana.

 

Tako da je trenutno Heliantovim zdravstvenim informacionim sistemom potpuno pokriveno šest klinika Kliničkog centra Crne Gore – Oftamologija, Ortopedija, Psihijatrija, Grudna, Digestivna i Plastična – a uz njih i Operacioni blok, Blok za anesteziju, Prijemni.

 

Prošle nedelje počelo je uvođenje zdravstvenog informacionog sistema na posebno zahtevnoj klinici kao što je Onkologija, kao i na Vaskularnoj.

 

Gospodin Ljumović podseća da je u poslednjih 7-8 godina bar dva puta pokušavana informatizacija u Kliničkom centru, ali da ona nije bila uspešna.

 

Jednostavno nije bila prihvaćena od strane korisnika, prije svega od strane visokoobrazovnog medicinskog kadra. Ljekari, kaže Ljumović, nijesu bili zadovoljni.

 

Veliki deo doktora iz Crne Gore bio je na specijalizaciji u Kliničkom centtru u Beogradu, kao i drugim kliničkim centrima u Srbiji, gde su koristili softvere Helianta i njima bili zadovoljni, tako da su se sada prilagodili bez problema.

 

-Bilo je mnogo primjedbi od strane ljekara da ih pretvaramo u daktilografe. Činjenica je da su to najskuplji daktilografi na svijetu, šali se Ljumović, misleći na vreme koje doktori moraju da izdvoje da bi za svakog pacijenta uneli podatke o lečenju.

Heliantov informacioni sistem čitav proces automatizuje, ubrzava i pojednostavljuje.

-Ako je, grubo rečeno, 15-ak minuta ranije bilo predviđeno za pregled, često se dešavalo da ljekar, kucajući dijagnozu ili anamnezu, potroši 10-ak minuta, tako da mu je manje ostajalo da pregleda pacijenta. Heliantov softver će to vrijeme za unos podataka značajno smanjiti, ističe Stevan Ljumović.

 

On dodaje da će se vremenom neki procesi unošenja podataka preći sa lekara na medicinske sestre, kao i da će biti dostupan kompletnom medicinskom osoblju koje za to ima ovlašćenja.

Bitno je, napominje Ljumović, i to što se podatak o lečenju samo jednom unosi i biće dostupan svim lekarima i medicinskom osoblju koji imaju ovlašćenje za pristup podacima.

 

Za načelnika Odeljenja za integralni zdravstveni informacioni sistem važno je i to što je Heliant Health aplikacija web-orjentisana. U drugoj fazi implementacije informacionog sistema, kada se razvije tzv. automatski zdravstveni karton u Crnoj Gori, postojaće tehnička mogućnost da- uz dozvolu pacijenta, naravno – lekar u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi može prići podacima o lečenju.

 

Tako da će, pored ubrzanja procesa lečenja i povećanja njegovog kvaliteta, pacijenti imati korist i od toga što neće sa sobom morati da nose dokumentaciju o lečenju iz Kliničkog centra u druge ustanove.

Ljumović napominje da je posao uvođenja informacionih sistema u KCCG, vredan 1,1 milion evra, zaključen posle raspisivanja tendera na kome je bilo više ponuđača, da je petočlana komisija donela jednoglasnu odluku, te da je ceo postupak odobren od strane centrale UNDP-ja bez ijedne primedbe.

 

Stevan Ljumović, načelnik Odeljenja za integralni zdravstveni informacioni sistem u Ministarstvu zdravstva Crne Gore, o uvođenju zdravstvenog informacionog sistema u KCCG