Heliant

30.12.2019.

Heliant 2019: Još jedna uspešna godina

Godina koja ostaje za nama Heliantu je donela saradnju sa mnogim uglednim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama, među kojima je najveći Klinički centar Srbije. Informacioni sistemi Helianta – Health, Moneo i Infolab LIS – ove godine instalirani su u 98 bolnica, klinika, domova zdravlja, laboratorija, zavoda…

 

O tome kako vide poslovne uspehe svoje kompanije, razgovarali smo sa stručnjacima koji vode timove koji su radili na razvoju i implementaciji Heliantovih informacionih sistema – Filipom Maljkovićem, Draganom Okiljevićem i Darkom Trajkovićem.

 

Filip Maljković, Heliant Health: Klinički centar najveći izazov

„Teško je izdvojiti najveće uspehe razvojnog tima Heliant Health-a tokom ove godine“, kaže šef tog tima, Filip Maljković, ali ipak je najveći izazov bio uvođenje ovog informacionog sistema u Klinički centar Srbije. U okviru najveće zdravstvene ustanove u zemlji danas 22 klinike i centara koristi Heliant Health.

„Morali smo da sagledamo sve potrebe Kliničkog centra na terenu, sve njihove poslovne procese i da iz nedelje u nedelju prilagođavamo naš program kako bismo mogli da izađemo u susret svim posebnim potrebama različitih klinika u okviru KCS-a. Stvorili smo tokom ovih godinu dana mnoštvo funkcionalnosti unutar Heliant Health-a namenjenih njima“, kaže Maljković, koji je na čelu razvojnog tima Heliant Health-a.

Pored KCS, instalacija Health-a uspešno je realizovana u 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji (ukupno ih je 43).

Među brojnim poboljšanjima funkcionalnosti informacionog sistema Heliant Health-a, Maljković izdvaja potpunu integraciju sa veb servisima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) za uspostavljanje efikasnijeg upravljanja i kontrole troškova lečenja osiguranih lica (takozvani Put leka i FIS), što je i za našeg narednog sagovornika bio ogroman izazov.

 

Dragan Okiljević, Moneo: Munjevita reakcija na zahteve RFZO 

Finansijski informacioni sistem (FIS) je proletos stupio na snagu i sa njim je trebalo munjevito povezati i Heliant Health i Moneo, kako bi zdravstvene ustanove mogle da pravovremeno izveštavaju RFZO, što su timovi Health-a i Monea uradili među prvima u Srbiji.

Dragan Okiljević, vođa razvojnog tima poslovnog informacionog sistema Moneo, upravo to smatra najvećim uspehom ove godine. RFZO je u martu tražio da se praktično „u realnom vremenu“ šalju izveštaji o nabavci i potrošnji u zdravstvenim ustanovama, kako bi unapredio finansijsku kontrolu.

„Mi smo tu integraciju potpuno ispratili, kako Moneo tako i Health u svom delu. Nove funkcionalnosti smo brzo implementirali kod postojećih korisnika. Značajan broj novih korisnika nam je došao delom i na osnovu toga što smo tako efikasno reagovali. Pored toga, taj servis je značajno evaluirao – prošao je kroz tri verzije do danas, u kojima su dodavane neke nove funkcionalnosti prema novim zahtevima RFZO. Gotovo cela godina je posvećena tome“, kaže Okiljević.

„Značajan broj unapređenja ove godine urađen je na osnovu specifičnih potreba Kliničkog centra Srbije. Moneo, naime, u KCS “drži” apoteku (odnosno robno – materijalni promet lekova i materijala), a sama apoteka ima više od 300 organizacionih jedinica na svim klinikama, što je za nas bio veliki izazov koji smo uspešno savladali“, kaže Okiljević.

„Naš tim neprestano razvija funkcionalnosti, radi ubrzanja poslovnog procesa, tako da je Moneo ove godine značajno unapređen. Pojednostavljeno, neke od funkconalnosti, za čiju realizaciju je ranije bilo potrebno nekoliko koraka sada su na klik„, ističe Okiljević, koji je na čelu tima zaslužnog za to što je Moneo ove godine „osvojio“ 30 zdravstvenih ustanova u Srbiji.

 

Darko Trajković Infolab LIS: Najuspešnija godina

Laboratorijski informacioni sistem Infolab LIS je od 2015. godine, kada je prvi put uveden u Gradskoj bolnici u Beogradu, doživeo ogroman napredak: zaključno sa ovom godinom koristi ga 40 zdravstvenih ustanova širom Srbije.

„Ove godine je implementacija rađena u 25 laboratorija različitih bolnica, domova zdravlja, klinika i zavoda, što je čini najuspešnijom u četvorogodišnjoj istoriji Heliantovog Infolab LIS-a“, ističe Darko Trajković, vođa razvojnog tima Infolab LIS-a.

„Radili smo i na uvođenju laboratorijskih analizatora (uređaja u koje se ubacuje uzorak – krv, serum, urin, prim. nov) u ustanove u kojima je ranije implementiran Infolab LIS. Na kraju smo povezali oko 130 analizatora tokom ove godine“, kaže Trajković.

Tokom 2019. unapređeno je 15 funkcionalnosti u okviru laboratorijskog informacionog sistema, među kojima su i unapređivanje kontrole rezultata kroz „delta check“ (upoređivanje rezultata iste analize za jednog pacijenta u određenom vremenskom periodu)  ili „masovni unos“ sa grafičkim prikazom rezultata izabranog testa za definisani period.

„Ove godine smo se intenzivnije uključili i u implementaciju mikrobiološkog modula u okviru aplikacije Infolab LIS-a u laboratorijama instituta i zavoda za javno zdravlje“, kaže za heliant.rs Trajković.